Klauzule informacyjne

1. Klauzula dla obsługi BIP

2. Klauzula dla uczestników badań naukowych

3. Klauzula dla uczestników konkursów i zajęć edukacyjnych

4. Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej

5. Klauzula informacyjna dla członków Rady Muzeum

6. Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki

7. Klauzula informacyjna dla klientów sklepiku muzealnego

8. Klauzula informacyjna dla osób, od których pozyskuje się obiekty do zbiorów

9. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w zamówieniu publicznym (oferenci)

10. Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zażaleń

11. Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zażaleń

12. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

13. Klauzula informacyjna ZFŚS

14. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny