Ekspozycja stała

„Między dwiema wojnami 1914-1939”

tekst łatwy do czytania i rozumienia

ekspozycja stała 2

Panorama 360°

„Między dwiema wojnami 1914-1939” to części ekspozycji, przedstawiająca chronologicznie najstarszy okres poruszany na wystawie stałej. Ekspozycja opowiada o ważnych dla miasta i regionu wydarzeniach związanych z przebiegiem I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz okresem międzywojennym. Jej budowę oparto na solidnej wiedzy historycznej. Zamierzeniem autorów było przygotowanie wystawy narracyjnej, która oprócz walorów poznawczych, będzie jednocześnie miejscem do prowadzenia działalności edukacyjnej jak i badawczej.

Na podstawie starych zdjęć i pocztówek, wykorzystując drobne elementy scenograficzne odtworzyliśmy fragment przedwojennego Białegostoku z charakterystycznymi dla niego budynkami: Resursą Kupiecką tj. kamienicą na rogu ul. Sienkiewicza i Rynku Kościuszki, kościołem farnym czy hotelem Ritz. W tak przygotowaną scenografię wprowadziliśmy postaci w mundurach jednostek wojskowych. W naszym odczuciu zabieg ten daje zwiedzającemu możliwość wczucia się w atmosferę, uczestnictwa w życiu miasta tamtego okresu. Całość uzupełniają eksponaty – prezentowane zarówno na manekinach, jak i w gablotach wystawienniczych.

Uzupełnieniem ekspozycji jest zastosowana technika audiowizualna. Opierając się na wnioskach z lat ubiegłych, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie infokiosku, stanowiącego doskonały nośnik do przekazania treści w rozbudowanej formie. Zwiedzającym udostępniona została również stacja odsłuchowa w postaci zabytkowego telefonu. Po wybraniu odpowiedniego numeru na tarczy, zwiedzający uzyska możliwość odsłuchania w słuchawce jednej ze znanych pieśni wojskowych w wersji tradycyjnej, lub… zmiksowanej współcześnie przez didżeja. Nagrania są wyposażone w opis w języku Braille’a, stanowiąc interesującą ofertę dla osób niewidomych i słabowidzących. W tym miejscy warto wspomnieć, że z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku zastosowano audioprzewodniki. Są one jednak również interesującym uzupełnieniem zwiedzania dla każdego z naszych gości.

Na wystawie „Między dwiema wojnami 1914-1939” udostępniamy zwiedzającym cyfrowe reprodukcje dzieł sztuki przy wykorzystaniu fotografii o dużej rozdzielczości. Dzięki tej technologii stworzyliśmy galerię, w której nie tylko można oglądać dzieła J. Kossaka, L. Winterowskiego czy A. Trzeszczkowskiego (wszystkie ze zbiorów Muzeum), ale też śledzić w dużym zbliżeniu ich najdrobniejsze szczegóły. Analiza faktury obrazu czy poszczególnych pociągnięć pędzla staje się przygodą, dostępną nie tylko dla wykształconych historyków sztuki.

 

„Przeciw dwóm wrogom. Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców w latach 1939-1956”

tekst łatwy do czytania i rozumienia

Panorama 360°

Zadaniem tej wystawy nie jest opisanie całych dziejów II wojny światowej, lecz wybranych aspektów związanych z szeroko rozumianym regionem Podlasia oraz ludźmi z niego się wywodzącymi. Składają się na nią naturalnej wielkości dioramy, wielkoformaowe zdjęcia oraz kioski multimedialne. W licznych gablotach znajdują się eksponaty – od uzbrojenia, przez umundurowanie po rzeczy osobiste żołnierzy. Wystawa podzielona jest na sześć dioram, przedstawiających w dynamiczny sposób jednostki różnych armii, biorących udział w II wojnie światowej:

– Wrzesień 1939 – pierwsza diorama to stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego z dwu osobową załogą. Przedstawia ona obronę łomżyńskiego 33. pułku piechoty pod Nowogrodem 8-10 września.
– Dwóch wrogów – część dioram poświęcona jest żołnierzom armii okupujących tereny Podlasia. Wśród nich można znaleźć żołnierza Armii Czerwonej z oddziałów wkraczających do Białegostoku w 1939 r. oraz podporucznika Wehrmachtu z walk na tzw. łuku białostockim w ramach Operacji Barbarossa w czerwcu 1941 r.
– Monte Cassino – wielu żołnierzy walczących w tej bitwie pochodziło z północno-wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej. Służyli oni w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Wśród nich był także urodzony w Białymstoku ostatni Prezydent RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski. Diorama przedstawia obsługę karabinu maszynowego Bren na pozycji, zbudowanej z autentycznych kamieni przywiezionych z miejsca bitwy.
– Front Wschodni 1944-1945 – latem 1944 r. przez Białystok, po raz trzeci podczas tej wojny, przeszedł front. Na dioramie można zobaczyć manekin w mundurze młodszego lejtlanta – artylerzysty Armii Czerwonej. Kolejny manekin przestawia grenadiera z 286. Dywizji Piechoty w mundurze zimowym podczas walk na linii rzeki Narew w styczniu 1945 r.
– Łużyce 1945 – kolejna diorama przedstawia 9. Drezdeńską Dywizję Piechoty, czyli największą jednostkę tzw. Ludowego Wojska Polskiego, organizowaną w Białymstoku. W kwietniu 1945 r. brała ona udział w bitwie pod Budziszynem, jednej z najkrwawszych, w jakich walczyło Wojsko Polskie podczas II wojny światowej.
– Podziemie niepodległościowe – ostatnia diorama przedstawia epizod historii II wojny światowej dotychczas nieobecny na wystawie w Muzeum Wojska, mianowicie powojenne podziemie niepodległościowe. Jeszcze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, na Podlasiu dochodziło do walk między uzbrojonymi grupami podziemnymi a organami bezpieczeństwa.

 

„Wojsko Polskie 1956-2010”

tekst łatwy do czytania i rozumienia

ekspozycja stała 3

Panorama 360°

Wystawa Wojsko Polskie 1956-2010 ukazuje ewolucję umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego w II poł. XX w. Nie pominięto kwestii udziału Wojska Polskiego w misjach bojowych NATO oraz misjach pokojowych ONZ, które w znaczący sposób wpłynęły na zmianę wyposażenia polskich żołnierzy w ciągu ostatnich kilku lat.

Ekspozycję tworzą manekiny w pełnym umundurowaniu, wyposażeniu i uzbrojeniu. Aranżacje inspirowane były jednostkami stacjonującymi w Białymstoku: 2. Podlaski Pułk Łączności Wojsk Wewnętrznych, 25. Pułk Zabezpieczenia Łączności Naczelnego Dowództwa, 18. Brygada Zmechanizowana i 18. Pułk Rozpoznawczy. Poza tym prezentujemy jednostki stacjonujące w miastach regionu północno-wschodniej Polski: Ełku, Zambrowa i Ciechanowa.

Wystawa „Wojsko Polskie 1956-2010” została zaaranżowana na scenografię magazynu wojskowego z betonowymi ścianami z widocznymi odciskami szalunku oraz wiązkami kabli. Charakter wzmacnia właściwie dobrane oświetlenie. Gabloty zostały wykonane ze starych, wojskowych skrzyń magazynowych o zróżnicowanych gabarytach.