Pracownicy

Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Główny Księgowy

Agnieszka Tyszkiewicz

email: atyszkiewicz@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 24

Dział Administracyjno-Finansowy

Kierownik
Joanna Dubowska

p.o. kierownika
Agnieszka Bołtruczyk

email: aboltruczyk@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 24

Aneta Bogdan

email: abogdan@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 12

Aneta Skonieczna-Dunda

email: adunda@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 12

Beata Wiśniewska-Lewoc

email: blewoc@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 23

Dział Głównego Inwentaryzatora

Główny Inwentaryzator
Sylwia Trzeciakowska

email: strzeciakowska@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 15

Michał Daszuta

email: mdaszuta@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 15

Wojciech Hryń

email: whryn@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 18

Piotr Januszek

email: pjanuszek@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 23

Piotr Karczewski

email: pkarczewski@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 15

Monika Kościukiewicz

email: mkosciukiewicz@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 15

Dział Edukacji i Wystaw

Kierownik
Mateusz Budzyński

email: mbudzynski@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Piotr Białokozowicz

email: pbialokozowicz@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Barbara Bielawiec
email: bbielawiec@mwb.com.pl

tel. 85 741 64 49 wew. 11

Halina Chrostowska

email: hchrostowska@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Urszula Dunaj-Kaplińska

email: udunaj@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Marek Gajewski

email: mgajewski@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Julita Grabowska

email: jgrabowska@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Jerzy Hungendorfer

email: jhungendorfer@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 16

Dariusz Kołban

email: dkolban@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Marcin Koziński

email: mkozinski@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Krzysztof Kukliński

email: kkuklinski@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Teresa Przepieść-Misarko

email: tmisarko@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Ewelina Sarosiek

email: esarosiek@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Szczepan Skibicki

email: sskibicki@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 23

Marzena Wilczko

email: mwilczko@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 11

Ośrodek Badań Historii Wojskowej

Kierownik
Łukasz Radulski

email: lradulski@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 16

Natalia Filinowicz

email: nfilinowicz@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 16

Beata Jasielczuk

email: bjasielczuk@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 16

Justyna Łukaszewicz

email: jlukaszewicz@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 16

Tomasz Wesołowski

email: twesolowski@mwb.com.pl
tel. 85 741 64 49 wew. 16

 

Informujemy, że w sprawie ewentualnych skarg i wniosków Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku przyjmuje w poniedziałki, w godz. 8:00-10:00