Pracownicy

Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Główny Księgowy

Agnieszka Tyszkiewicz
tel.: 85 741 64 49 wew. 24
email: atyszkiewicz@mwb.com.pl

Dział Administracyjno-Finansowy

Kierownik
Joanna Dubowska
tel.: 85 741 64 49 wew. 23
email: jdubowska@mwb.com.pl

Aneta Bogdan
tel.: 85 741 54 48
email: abogdan@mwb.com.pl

Agnieszka Bołtruczyk
tel.: 85 741 64 49 wew. 24
email: aboltruczyk@mwb.com.pl

Aneta Skonieczna-Dunda
tel.: 85 741 54 48
email: adunda@mwb.com.pl

Beata Wiśniewska-Lewoc
tel.: 85 741 64 49 wew. 23
email: blewoc@mwb.com.pl

Dział Głównego Inwentaryzatora

Główny Inwentaryzator
dr Sylwia Trzeciakowska
tel.: 85 741 64 49 wew. 15
email: strzeciakowska@mwb.com.pl

Michał Daszuta
tel.: 85 741 64 49 wew. 15
email: mdaszuta@mwb.com.pl

Wojciech Hryń
tel.: 85 741 64 49 wew. 18
email: whryn@mwb.com.pl

Piotr Karczewski
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: pkarczewski@mwb.com.pl

Dariusz Kołban
tel.: 85 741 64 49 wew. 15
email: dkolban@mwb.com.pl

Monika Kościukiewicz
tel.: 85 741 64 49 wew. 15
email: mkosciukiewicz@mwb.com.pl

Dział Edukacji i Wystaw

Kierownik
Mateusz Budzyński
tel.: 85 741 64 49 wew. 13
email: mbudzynski@mwb.com.pl

Piotr Białokozowicz
tel.: 85 741 64 49 wew. 13
email: pbialokozowicz@mwb.com.pl

Barbara Bielawiec
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: bbielawiec@mwb.com.pl

Halina Chrostowska
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: hchrostowska@mwb.com.pl

Tomasz Czyżewski
tel.: 85 741 64 49 wew. 19
email: tczyzewski@mwb.com.pl

Olena Donets
tel.: 85 741 64 49 wew. 19
email: odonets@mwb.com.pl

Urszula Dunaj-Kaplińska
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: udunaj@mwb.com.pl

Róża Gajek
tel.: 85 741 64 49 wew. 19
email: rgajek@mwb.com.pl

Marek Gajewski
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: mgajewski@mwb.com.pl

Jerzy Hungendorfer
tel.: 85 741 64 49 wew. 16
email: jhungendorfer@mwb.com.pl

Piotr Januszek
tel.: 85 741 64 49 wew. 11
email: pjanuszek@mwb.com.pl

Krzysztof Kukliński
tel.: 85 741 64 49 wew. 11
email: kkuklinski@mwb.com.pl

Marcin Koziński
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: mkozinski@mwb.com.pl

Teresa Przepieść-Misarko
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: tmisarko@mwb.com.pl

Ewelina Sarosiek
tel.: 85 741 64 49 wew. 19
email: esarosiek@mwb.com.pl

Szczepan Skibicki
tel.: 85 741 64 49 wew. 17
email: sskibicki@mwb.com.pl

Marzena Wilczko
tel.: 85 741 64 49 wew. 19
email: mwilczko@mwb.com.pl

Ośrodek Badań Historii Wojskowej

Kierownik
dr Łukasz Radulski
tel.: 85 741 64 49 wew. 16
email: lradulski@mwb.com.pl

Natalia Filinowicz
tel.: 85 741 64 49 wew. 16
email: nfilinowicz@mwb.com.pl

Beata Jasielczuk
tel.: 85 741 64 49 wew. 16
email: bjasielczuk@mwb.com.pl

Mateusz Oleszczuk
tel.: 85 741 64 49 wew. 16
email: moleszczuk@mwb.com.pl

dr Tomasz Wesołowski
tel.: 85 741 64 49 wew. 16
email: twesolowski@mwb.com.pl