Wolontariat

tekst łatwy do czytania i rozumienia

Zapraszamy do aktywności wolontariackiej w Muzeum Wojska w Białymstoku. Jeśli lubisz pracować w grupie, jesteś kreatywny, masz głowę pełną pomysłów, nie boisz się wyzwań, wiesz czego oczekujesz od siebie i innych, masz wolny czas – zgłoś się do nas.

Zdjęcie z zajęć dla wolontariuszy, kula kolorowych sznurków.

Zespół Muzeum Wojska zaprasza do współpracy osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie kompetencyjnym. Poszukiwane są osoby kreatywne, samodzielne oraz otwarte na zupełnie nowe wyzwania. Mile widziane będą umiejętności z innych dziedzin: sztuk plastycznych, muzyki, filmu, fotografii. Zaangażowani do programu wolontariusze wezmą udział w specjalnym cyklu szkoleniowym obejmującym m.in. poznanie kolekcji muzeum, zagadnienia związane z działaniem instytucji kultury (edukacji kulturalnej), projektowanie oferty kulturalnej, dostępność i otwartość placówki.

Do zadań wolontariuszy będzie należeć w szczególności:

– pomoc przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych;

– instruktaż edukacyjny w nowopowstałym Parku Militarnym Muzeum Wojska w Białymstoku;

– współpraca przy organizacji wykładów, spotkań, wydarzeń kulturalnych;

– możliwe przygotowanie i realizacja autorskiego projektu.

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do siedziby Muzeum (pocztą mailową na podany niżej adres lub osobiście). 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Różą Gajek:
tel: 85 741 64 49 wew. 19
email: rgajek@mwb.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin w formacie pdf