Wolontariat

tekst łatwy do czytania i rozumienia

Zapraszamy do aktywności wolontariackiej w Muzeum Wojska w Białymstoku. Jeśli lubisz pracować w grupie, jesteś kreatywny, masz głowę pełną pomysłów, nie boisz się wyzwań, wiesz czego oczekujesz od siebie i innych, masz wolny czas – zgłoś się do nas.

Zdjęcie z zajęć dla wolontariuszy, kula kolorowych sznurków.

Wolontariusze w Muzeum Wojska mogą pomagać w różnych obszarach:
– edukacja – pomoc przy warsztatach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowywanie autorskich scenariuszy i materiałów dydaktycznych;
– wydarzenia kulturalne – pomoc przy organizacji wydarzeń inicjowanych przez muzeum oraz realizacja autorskich wydarzeń;
– działania promocyjne – wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń i warsztatów edukacyjnych oraz tworzenie innych materiałów wizualnych wykorzystywanych do promocji medialnej muzeum;
– badanie potrzeb.

Podczas aktywności wolontariusze zdobywają doświadczenie w pracy oraz zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji kultury. Z każdym podpisujemy porozumienie o współpracy. Okres działalności ustalamy indywidualnie, a po jego zakończeniu wystawiamy zaświadczenie. Najaktywniejsze osoby otrzymują od nas także referencje.

Wolontariuszom oferujemy bezpłatny wstęp ma wystawy stałe i czasowe oraz umożliwiamy bezpłatne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum.

Osoby, którą chcą zostać wolontariuszami Muzeum Wojska w Białymstoku prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: tmisarko@mwb.com.pl lub przyniesienie do siedziby muzeum.

Kontakt:
Teresa Przepieść – Misarko
tel: 85 741 64 49 wew. 13
email: tmisarko@mwb.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin w formacie pdf