Fundusz Współpracy

W celu współtworzenia kultury w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku zadeklarowało chęć korzystania z Funduszu Współpracy. Zachęcamy organizacje pozarządowe, stypendystów, indywidualnych twórców i animatorów kultury oraz grupy nieformalne do zapoznania się z zasobami do udostępnienia przez Muzeum Wojska.

Jeśli chcesz zaproponować współpracę i chęć korzystania z naszych zasobów napisz wstępną koncepcję pomysłu na adres e-mail: biuro@mwb.com.pl, powołując się na Fundusz Współpracy. Masz czas do 31 marca br.

Zapraszamy do współdziałania w kulturze!

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUCJI:

Muzeum Wojska w Białymstoku gromadzi, przechowuje i udostępnia dobra dziedzictwa kulturalnego, prowadzi badania naukowe oraz działalność upowszechnieniową i edukacyjną w zakresie historii wojskowości miasta i regionu. Muzeum zajmuje się również dyscyplinami pomocniczymi historii wojskowości i historią państwa polskiego.

Dokumenty do pobrania:

1) ZASOBY Muzeum Wojska w Białymstoku (w formacie pdf)

ZASOBY Muzeum Wojska w Białymstoku (w formacie doc)

2) REGULAMIN udostępniania zasobów Muzeum Wojska w Białymstoku w ramach Funduszu Współpracy (w formacie pdf)

REGULAMIN udostępniania zasobów Muzeum Wojska w Białymstoku w ramach Funduszu Współpracy (w formacie doc)

3) więcej o Funduszu Współpracy znajdziesz TUTAJ