Jesteś tutaj:

Konkurs – winda

Uwaga!
Szanowni Państwo, informujemy o zmianach w regulaminie konkursu na stworzenie koncepcji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Muzeum Wojska w Białymstoku. Dotyczą one:
a) zmiany ostatecznego terminu przesyłania prac konkursowych z dnia 8 czerwca 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.;
b) rozszerzenia o dodatkowe formaty zapisu elektronicznego koncepcji;
c) zmiany personalnej w komisji konkursowej;
d) zniesienia obowiązku podpisu na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa przez prowadzącego temat projektowy.
Wszystkie zmiany wprowadzone zostaną w dniu 8 czerwca 2020 r. aneksem do regulaminu.

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza konkurs na stworzenie koncepcji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej (koncepcyjnej), która będzie mogła zostać wykorzystana przez Organizatora do stworzenia projektu architektonicznego i wykonawczego oraz realizacji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku. Konkurs skierowany jest do studentów kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i innych wydziałów architektury w Polsce.

Czytaj więcej „Konkurs – winda”

Inwentaryzacja muzealiów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z inwentaryzacją muzealiów zmuszeni jesteśmy zawiesić do 30 czerwca 2020 r.:
– użyczenia obiektów ze zbiorów Muzeum,
– realizację kwerend.

Wszelkie podpisane umowy użyczenia oraz rozpoczęte kwerendy będą realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Inwentaryzacja muzealiów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zaplanowaną inwentaryzacją muzealiów w 2019 r. w Muzeum Wojska w Białymstoku zmuszeni jesteśmy zawiesić do 16 grudnia 2019 r.:
– użyczenia obiektów ze zbiorów Muzeum,
– realizację kwerend.

Wszelkie podpisane umowy użyczenia oraz rozpoczęte kwerendy będą realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W sprawach wyjątkowo pilnych prosimy o kontakt z Działem Głównego Inwentaryzatora.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Prace remontowe

Szanowni Państwo,
W związku z pracami remontowymi rozpoczynającymi się w Muzeum Wojska dn. 8.07.2019 r. zwiedzanie wystaw może być utrudnione. Koniec remontu zaplanowano na 15.10.2019 r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Do góry