Kultura bez barier – Poprawa dostępności Muzeum

W ramach projektu „Kultura bez barier” zespół Muzeum Wojska w Białymstoku zrealizował przedsięwzięcie grantowe mające na celu poprawę dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem przedsięwzięcia było włączenie na stałe do grona odbiorców muzealnej oferty osób wymagających większej dostępności w obszarach widzenia, czucia, słyszenia oraz rozumienia. Głównym działaniem projektowym było zaprojektowanie oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów poświęconych II wojnie światowej. Wzięły w nich udział 462 osoby, byli to głównie dorośli, młodzież i dzieci z dysfunkcjami oraz autyzmem.

W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla pracowników oraz spotkania z przedstawicielami środowisk ze szczególnymi potrzebami. W siedzibie głównej Muzeum zainstalowano narzędzia dostępności: tyfloplan oraz oznaczenia poziome i pionowe przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku, przenośny system FM i pętlę indukcyjną dla osób z dysfunkcjami słuchu. Szczególne znaczenie miało zapewnienie dostępności w obszarze rozumienia. W tym celu zakupiono program do komunikacji alternatywnej, wykonano tematyczne plansze sensoryczne oraz udostępniono specjalną ścieżkę zwiedzania na wystawie o tematyce drugowojennej.

 

Scenariusze warsztatów do pobrania

 

Fotorelacja z warsztatów

Przedsięwzięcie grantowe zostało zrealizowane w okresie od 1 lipca 2022 do 15 czerwca 2023 r. w ramach projektu „Kultura bez barier”, nr projektu POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu:
Marzena Wilczko
mwilczko@mwb.com.pl
tel. 5369 123 424