Cenniki

CENNIK BILETÓW

W okresie od 01 IX do 26 IX wstęp do Muzeum Wojska w Białymstoku ze względu na prace remontowe jest BEZPŁATNY.

Bilety indywidualne:
– normalny 7 zł
– ulgowy* 4 zł

Bilety grupowe:
– od 4 do 9 osób – 3,5 zł/osoba
– powyżej 10 osób – 3 zł/osoba

Warsztaty edukacyjne – 5 zł /osoba

Oprowadzanie w języku polskim – 25 zł
Oprowadzanie w języku obcym (angielski, rosyjskim)- 35 zł

Zniżki:
Posiadacze Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny:
– 50 % zniżki na bilety wstępu (normalny – 3,5 zł, ulgowy – 2 zł)
– dla dzieci na zajęcia edukacyjne z oferty wakacje i ferie (1 zł)
Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny nie łączy się ze zniżką w ramach biletów grupowych dla instytucji.

Posiadacze Karty Aktywnego Seniora
– 50 % zniżki na bilety wstępu (normalny – 3,5 zł, ulgowy – 2 zł)

Wszystkie bilety upoważniają do zwiedzania wystaw stałych oraz czasowych.
W soboty wstęp wolny.

*Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
– młodzieży szkolnej i akademickiej do 26 roku życia,
– obecnym i byłym żołnierzom Wojska Polskiego,
– funkcjonariuszom Policji Państwowej i Straży Granicznej,
– kombatantom,
– emerytom i rencistom,
– osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (pod warunkiem sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną podczas jej wizyty w Muzeum),
– posiadaczom Honorowej Odznaki Sybiraka.

Wstęp wolny przysługuje:
– osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Virtuti Militari, Orderem Zasługi RP, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, laureatom Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku,
– posiadaczom odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Krzyża Zesłańców Sybiru,
– pracownikom muzeów,
– opiekunom grup zorganizowanych (tj. posiadających bilet grupowy),
– dzieciom do lat 6 (z wyjątkiem grup zorganizowanych powyżej 10 osób),
– osobom posiadającym Kartę Polaka.