Pozyskiwanie eksponatów

Ofertę daru lub sprzedaży nowego obiektu dla muzeum można składać:

– osobiście – w Dziale Głównego Inwentaryzatora;

– e-mailem – na adres dkolban@mwb.com.pl (prosimy o dołączenie pliku ze zdjęciem przedmiotu).

Przy składaniu oferty konieczne są informacje dodatkowe dotyczące zarówno oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon) jak obiektów (pochodzenie, historia itp.)

Dary przyjmowane są na podstawie umowy darowizny, której przygotowanie trwa zwykle około 15 minut. Ofiarodawcy otrzymają pocztą podziękowanie i informację o wpisie do Ksiąg Inwentarzowych.

Oferty sprzedaży obiektów rozpatrywane są w trakcie regularnych spotkań Komisji Zakupu Muzealiów, odbywających się zazwyczaj w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. O decyzji KZM osoba sprzedająca przedmiot jest niezwłocznie informowana. W przypadku zakupu wypłata należności następuje w ciągu 7 dni od podpisania rachunku i umowy.

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, że nie przyjmuje i nie kupuje wszystkich przedmiotów, które zostaną przedłożone w ofercie darowizny lub zakupu.

Ogłoszenie nr 410

Ogłoszenie nr 409

Ogłoszenie nr 408

Ogłoszenie nr 407

Ogłoszenie nr 406

Ogłoszenie nr 405

Ogłoszenie nr 404

Ogłoszenie nr 403

Ogłoszenie nr 402

Ogłoszenie nr 401

Ogłoszenie nr 400

Ogłoszenie nr 399

Ogłoszenie nr 398

Ogłoszenie nr 397

Ogłoszenie nr 396

Ogłoszenie nr 395

Ogłoszenie nr 394

Ogłoszenie nr 393

Ogłoszenie nr 392

Ogłoszenie nr 391

Ogłoszenie nr 390

Ogłoszenie nr 389

Ogłoszenie nr 388

Ogłoszenie nr 387

Ogłoszenie nr 386

Ogłoszenie nr 385

Ogłoszenie nr 384

Ogłoszenie nr 383

Ogłoszenie nr 382

Ogłoszenie nr 381

Ogłoszenie nr 380

Ogłoszenie nr 379

Ogłoszenie nr 378

Ogłoszenie nr 377

Ogłoszenie nr 376

Ogłoszenie nr 375

Ogłoszenie nr 374

Ogłoszenie nr 373

Ogłoszenie nr 372

Ogłoszenie nr 371

Ogłoszenie nr 370

Ogłoszenie nr 369

Ogłoszenie nr 368

Ogłoszenie nr 367

Ogłoszenie nr 366

Ogłoszenie nr 365

Ogłoszenie nr 364

Ogłoszenie nr 363

Ogłoszenie nr 362

Ogłoszenie nr 361

Ogłoszenie nr 360

Ogłoszenie nr 359

Ogłoszenie nr 358

Ogłoszenie nr 357

Ogłoszenie nr 356

Ogłoszenie nr 355

Ogłoszenie nr 354

Ogłoszenie nr 353

Ogłoszenie nr 352

Ogłoszenie nr 351

Ogłoszenie nr 350

Ogłoszenie nr 349

Ogłoszenie nr 348

Ogłoszenie nr 347

Ogłoszenie nr 346

Ogłoszenie nr 345

Ogłoszenie nr 344

Ogłoszenie nr 343

Ogłoszenie nr 342

Ogłoszenie nr 341

Ogłoszenie nr 340

Ogłoszenie nr 339

Ogłoszenie nr 338

Ogłoszenie nr 337

Ogłoszenie nr 336

Ogłoszenie nr 335

Ogłoszenie nr 334

Ogłoszenie nr 333

Ogłoszenie nr 332

Ogłoszenie nr 331

Ogłoszenie nr 330

Ogłoszenie nr 329

Ogłoszenie nr 328

Ogłoszenie nr 327

Ogłoszenie nr 326

Ogłoszenie nr 325

Ogłoszenie nr 324

Ogłoszenie nr 323

Ogłoszenie nr 322

Ogłoszenie nr 321

Ogłoszenie nr 320

Ogłoszenie nr 319

Ogłoszenie nr 318

Ogłoszenie nr 317

Ogłoszenie nr 316

Ogłoszenie nr 315

Ogłoszenie nr 314

Ogłoszenie nr 313

Ogłoszenie nr 312

Ogłoszenie nr 311

Ogłoszenie nr 310

Ogłoszenie nr 309

Ogłoszenie nr 308

Ogłoszenie nr 307

Ogłoszenie nr 306

Ogłoszenie nr 305

Ogłoszenie nr 304

Ogłoszenie nr 303

Ogłoszenie nr 302

Ogłoszenie nr 301

Ogłoszenie nr 300

Ogłoszenie nr 299

Ogłoszenie nr 298

Ogłoszenie nr 297

Ogłoszenie nr 296

Ogłoszenie nr 295

Ogłoszenie nr 294

Ogłoszenie nr 293

Ogłoszenie nr 292

Ogłoszenie nr 291

Ogłoszenie nr 290

Ogłoszenie nr 289

Ogłoszenie nr 288

Ogłoszenie nr 287

Ogłoszenie nr 286

Ogłoszenie nr 285

Ogłoszenie nr 284

Ogłoszenie nr 283

Ogłoszenie nr 282

Ogłoszenie nr 281

Ogłoszenie nr 280

Ogłoszenie nr 279

Ogłoszenie nr 278

Ogłoszenie nr 277

Ogłoszenie nr 276

Ogłoszenie nr 275

Ogłoszenie nr 274

Ogłoszenie nr 273

Ogłoszenie nr 272

Ogłoszenie nr 271

Ogłoszenie nr 270

Ogłoszenie nr 269

Ogłoszenie nr 268

Ogłoszenie nr 267

Ogłoszenie nr 266

Ogłoszenie nr 265

Ogłoszenie nr 264

Ogłoszenie nr 263

Ogłoszenie nr 262

Ogłoszenie nr 261

Ogłoszenie nr 260

Ogłoszenie nr 259

Ogłoszenie nr 258

Ogłoszenie nr 257

Ogłoszenie nr 256

Ogłoszenie nr 255

Ogłoszenie nr 254

Ogłoszenie nr 253

Ogłoszenie nr 252

Ogłoszenie nr 251

Ogłoszenie nr 250

Ogłoszenie nr 249

Ogłoszenie nr 248

Ogłoszenie nr 247

Ogłoszenie nr 246

Ogłoszenie nr 245

Ogłoszenie nr 244

Ogłoszenie nr 243

Ogłoszenie nr 242

Ogłoszenie nr 241

Ogłoszenie nr 240

Ogłoszenie nr 239

Ogłoszenie nr 238

Ogłoszenie nr 237

Ogłoszenie nr 236

Ogłoszenie nr 235

Ogłoszenie nr 234

Ogłoszenie nr 233

Ogłoszenie nr 232

Ogłoszenie nr 231

Ogłoszenie nr 230

Ogłoszenie nr 229

Ogłoszenie nr 228

Ogłoszenie nr 227

Ogłoszenie nr 226

Ogłoszenie nr 225

Ogłoszenie nr 224

Ogłoszenie nr 223

Ogłoszenie nr 222

Ogłoszenie nr 221

Ogłoszenie nr 220

Ogłoszenie nr 219

Ogłoszenie nr 218

Ogłoszenie nr 217

Ogłoszenie nr 216

Ogłoszenie nr 215

Ogłoszenie nr 214

Ogłoszenie nr 213

Ogłoszenie nr 212

Ogłoszenie nr 211

Ogłoszenie nr 210

Ogłoszenie nr 209

Ogłoszenie nr 208

Ogłoszenie nr 207

Ogłoszenie nr 206

Ogłoszenie nr 205

Ogłoszenie nr 204

Ogłoszenie nr 203

Ogłoszenie nr 202

Ogłoszenie nr 201

Ogłoszenie nr 200

Ogłoszenie nr 199

Ogłoszenie nr 198

Ogłoszenie nr 197

Ogłoszenie nr 196

Ogłoszenie nr 195

Ogłoszenie nr 194

Ogłoszenie nr 193

Ogłoszenie nr 192

Ogłoszenie nr 191

Ogłoszenie nr 190