Pozyskiwanie eksponatów

Ofertę daru lub sprzedaży nowego obiektu dla muzeum można składać:

– osobiście – w Dziale Głównego Inwentaryzatora;

– e-mailem – na adres dkolban@mwb.com.pl (prosimy o dołączenie pliku ze zdjęciem przedmiotu).

Przy składaniu oferty konieczne są informacje dodatkowe dotyczące zarówno oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon) jak obiektów (pochodzenie, historia itp.)

Dary przyjmowane są na podstawie umowy darowizny, której przygotowanie trwa zwykle około 15 minut. Ofiarodawcy otrzymają pocztą podziękowanie i informację o wpisie do Ksiąg Inwentarzowych.

Oferty sprzedaży obiektów rozpatrywane są w trakcie regularnych spotkań Komisji Zakupu Muzealiów, odbywających się zazwyczaj w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. O decyzji KZM osoba sprzedająca przedmiot jest niezwłocznie informowana. W przypadku zakupu wypłata należności następuje w ciągu 7 dni od podpisania rachunku i umowy.

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, że nie przyjmuje i nie kupuje wszystkich przedmiotów, które zostaną przedłożone w ofercie darowizny lub zakupu.

Ogłoszenie nr 249

Ogłoszenie nr 248

Ogłoszenie nr 247

Ogłoszenie nr 246

Ogłoszenie nr 245

Ogłoszenie nr 244

Ogłoszenie nr 243

Ogłoszenie nr 242

Ogłoszenie nr 241

Ogłoszenie nr 240

Ogłoszenie nr 239

Ogłoszenie nr 238

Ogłoszenie nr 237

Ogłoszenie nr 236

Ogłoszenie nr 235

Ogłoszenie nr 234

Ogłoszenie nr 233

Ogłoszenie nr 232

Ogłoszenie nr 231

Ogłoszenie nr 230

Ogłoszenie nr 229

Ogłoszenie nr 228

Ogłoszenie nr 227

Ogłoszenie nr 226

Ogłoszenie nr 225

Ogłoszenie nr 224

Ogłoszenie nr 223

Ogłoszenie nr 222

Ogłoszenie nr 221

Ogłoszenie nr 220

Ogłoszenie nr 219

Ogłoszenie nr 218

Ogłoszenie nr 217

Ogłoszenie nr 216

Ogłoszenie nr 215

Ogłoszenie nr 214

Ogłoszenie nr 213

Ogłoszenie nr 212

Ogłoszenie nr 211

Ogłoszenie nr 210

Ogłoszenie nr 209

Ogłoszenie nr 208

Ogłoszenie nr 207

Ogłoszenie nr 206

Ogłoszenie nr 205

Ogłoszenie nr 204

Ogłoszenie nr 203

Ogłoszenie nr 202

Ogłoszenie nr 201

Ogłoszenie nr 200

Ogłoszenie nr 199

Ogłoszenie nr 198

Ogłoszenie nr 197

Ogłoszenie nr 196

Ogłoszenie nr 195

Ogłoszenie nr 194

Ogłoszenie nr 193

Ogłoszenie nr 192

Ogłoszenie nr 191

Ogłoszenie nr 190