Ekspozycja czasowa

„Film w służbie propagandy”

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania aktualnej wystawy czasowej „Film w służbie propagandy”. Ekspozycja prezentowana będzie do marca 2020 roku.

Film w służbie propagandy

Piotr Białokozowicz (współautor wystawy): „[…] Już w 1948 roku możemy mówić o stalinizmie w Polsce, który był kopią sowieckiego systemu terroru, opartego na kontroli wszystkich dziedzin życia. Państwo zostało całkowicie podporządkowane sąsiedniemu mocarstwu […] Dominująca ideologia opanowała również kina. Jednym z ważnych narzędzi propagandy stała się paradokumentalna agitka, zakłamująca rzeczywistość, oddziałująca na emocje widza tak, by przekonać go do hasła politycznego albo nakłonić do konkretnego działania.

Mateusz Budzyński (współautor wystawy): „Zapraszamy na wystawę, na której zgromadziliśmy dla Państwa prawie 150 filmów dokumentalnych i fabularnych nagranych w Polsce w pierwszych latach powojennej rzeczywistości. Materiały, noszące często czytelne tytuły m. in. „Wysiłkiem całego narodu”, „Jutro jest bliższe”, „Budowa systemem Trójkowym”, w sposób jednoznaczny ilustrują czyn partii i narodu w odbudowie kraju i budowie nowej socjalistycznej rzeczywistości. Filmy znajdujące się w zaaranżowanej do tego sali kinowej, zestawione zostały ze zdjęciami Podlasia pokazującymi prawdziwą codzienność”

Partnerzy: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

„Vademecum. Muzeum Wojska w Białymstoku”

Od dnia 16 marca br. zapraszamy mieszkańców Choroszczy do zobaczenia wystawy „Vademecum. Muzeum Wojska w Białymstoku”. Ekspozycja prezentowana będzie w centrum miasta. Wystawa to krótkie kompendium wiedzy o instytucji, które uzupełnia fotoreportaż Marcina Onufryjuka.

 

 

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939”

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939” to tytuł naszej wystawy, którą można zobaczyć w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Na dwunastu planszach tematycznych prezentowany jest materiał zdjęciowy dotyczący tych formacji, opatrzony opisem najważniejszych wydarzeń z historii wojennej Pułku Tatarskiego Ułanów im. płk. Mustafy Achamtowicza, Dywizjonu Muzułmańskiego oraz szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowej Wilejki. Ekspozycję można oglądać do końca 2019 r.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Przedstawione na wystawie oddziały tatarskie były wybitnymi jednostkami polskiej kawalerii. Posiadały własną symbolikę, barwy i charakterystyczne umundurowanie. Brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 oraz w wojnie obronnej 1939 r. Zasłynęły z wielkiego męstwa i odwagi, okazywanych w starciu z oddziałami bolszewickiej czy niemieckiej armii. Ich bohaterska postawa bojowa była przykładem szczególnego przywiązania i wierności nowej Ojczyźnie, jaką dla polskich Tatarów była przez kilka wieków Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939.”

Wystawę przetłumaczoną na język rosyjski można zobaczyć również w Muzeum Regionalnym w Iwie na Białorusi.

zdjęcie z otwarcia wystawy w Kruszynianach