Ekspozycje czasowe

„Nie tylko na polu walki. Historia broni palnej na przełomie XIX i XX wieku”

Zachęcamy do zobaczenia najnowszej ekspozycji czasowej Muzeum zatytułowanej „Nie tylko na polu walki. Historia broni palnej na przełomie XIX i XX wieku”. Wystawa udostępniona została zwiedzającym 9 października br. i będzie czynna do końca stycznia 2022 r.

Piotr Januszek (autor wystawy): „Ręczna broń palna towarzyszy Europejczykom od XIV wieku. Przez stulecia przeszła ogromne zmiany. Przekształciła się z prostej, odlewanej z brązu lufy w skomplikowane urządzenie mechaniczne. Ewolucja broni palnej szła w kierunku uproszczenia obsługi oraz zwiększenia precyzji strzału. W połowie XIX wieku wynaleziono mechanizm iglicowy oraz amunicję scaloną. Oba te rozwiązania z powodzeniem stosowane są do dnia dzisiejszego”.

Ekspozycja stanowi kontynuację cieszącego się popularnością cyklu opowiadającego o historii uzbrojenia. Zaprezentowano na niej najbardziej popularne modele karabinów, od jednostrzałowych po automatyczne; konstrukcje Paula Mausera, Hirama Maxima czy Michaiła Kałasznikowa.


 

Michał Zieliński „Zaangażowani”
Już od 12 listopada br. zapraszamy do zobaczenia wystawy fotograficznej Michała Zielińskiego „Zaangażowani”. Ekspozycja pokazywana będzie do dnia 15 grudnia na białostockim Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Michał Zieliński: „Lata szkoleń na poligonach i doskonalenia rzemiosła wojskowego we własnym zakresie. Tysiące godzin spędzone w rozłące z rodziną, często w trudnych warunkach oraz ograniczoną możliwością odpoczynku. Misje zagraniczne, gdzie umiejętności weryfikują warunki bojowe. Tak można żyć tylko z pasją i wiarą w sens tego, co się robi. Żołnierze zawodowi nie kończą służby po 8 godzinach pracy, wychodząc za bramę jednostki. Pozostają zaangażowani”.
Michał Zieliński (ur. 1989 w Krakowie) – dziennikarz i fotograf. Od 2014 jako współpracownik Wojskowego Instytutu Wydawniczego dokumentuje ćwiczenia oraz misje, w których biorą udział polscy żołnierze. W tym czasie fotografował m.in. operatorów sił specjalnych oraz pilotów myśliwskich walczących z tzw. Państwem Islamskim. Na co dzień zajmuje się problematyką społeczną Bliskiego Wschodu i Afryki. Relacjonował konflikty zbrojne w Palestynie, na Ukrainie, w Syrii oraz w Iraku, a także kryzysy humanitarne w Libanie, Birmie i Tanzanii.
 Kuratorem ekspozycji jest Artur Reszko.
„Porucznik Borys Sztark. Byłem oficerem polskiej kawalerii okresu międzywojennego”
Zachęcamy do zobaczenia wystawy „Porucznik Borys Sztark (…)”. Ekspozycja prezentowana jest do końca grudnia w budynku Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.

To wystawa biograficzna o jednym z oficerów kawalerii Wojska Polskiego okresu międzywojennego. Jej bohater dzięki zachowanym zdjęciom i dokumentom opowiada wojskowy fragment swojego własnego życia, skupiając się w głównej mierze na trzyletniej nauce w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy oraz służbie liniowej w szeregach 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich. Przydział do tej jednostki był jego nieskrywanym marzeniem, zrealizowanym w kilka tygodniu po ukończeniu w 1932 roku,, z bardzo dobrym wynikiem i drugą lokatą, bydgoskiej podchorążówki. Większość zaprezentowanych na ekspozycji zdjęć wykonana została osobiście przez B. Sztarka, część przez jego kolegów ze szkolnej ławy bądź pułku. Całość materiału fotograficznego pochodzi z kolekcji Muzeum Wojska w Białymstoku, a wzbogacającą wystawę dokumentację osobistą pozyskano z teczki personalnej oficera, przechowywanej w zasobach Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć i poznania losów jednego z tysięcy oficerów Wojska Polskiego okresu międzywojennego.

„Józef Piłsudski w pracach Zdzisława Czermańskiego”
Kolejny raz prezentuje zabytki na co dzień spoczywające w naszych magazynach. W listopadzie sięgamy po album Zdzisława Czermańskiego „Józef Piłsudski w 13 planszach”. Prace artysty pokazane zostały po raz pierwszy we wrześniu 1935 roku na wystawie Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie, organizowanej pod patronatem Generalnego Inspektora Armii Gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Miesiąc później upowszechniono je w formie wydawnictwa.
Album w formacie 34X48 cm ukazał się w dwóch wersjach: a) podstawowej, wykonany techniką foto-offsetową w trzech kolorach na papierze bezdrzewnym, w teczce kartonowej; b) luksusowej, w płóciennej teczce, każda plansza w passe-partout. Muzeum Wojska w Białymstoku posiada w swoich zbiorach album wydany w wersji zwykłej (nr inw. MWB/4087)

Zdzisław Czermański (Kraków 1900 – Nowy Jork 1970) – rysownik, grafik, karykaturzysta, ilustrator i malarz. Jako nastolatek wstąpił do Legionów, po wojnie awansował do stopnia kapitana. Rysunku i malarstwa uczył się w Szkole Przemysłowej we Lwowie (1923-1924) u Kazimierza Sichulskiego, a później po odejściu z wojska, także u Ferdynanda Légera w Paryżu (1925). Lata 1928-1935 spędził za granicą – w Paryżu, gdzie w 1930 miał wystawę w Galerii Charpentier, Londynie, a od 1931 w Nowym Jorku dokąd pojechał na zaproszenie redakcji “Fortune Magazine“, z którym to pismem współpracował do 1934. W latach następnych mieszkał w Warszawie, skąd wyjechał w roku 1939. Od 1941 stale mieszkał w Nowym Jorku. Wcześnie dał się poznać jako poznać jako świetny karykaturzysta. Swoich modeli traktował z humorem i nie deformował zbytnio ich wizerunków. Już od 1920 publikował swoje karykatury i rysunki satyryczne w różnych czasopismach – początkowo w lwowskim „Szczutku“, później także w „Cyruliku Warszawskim“ i „Wiadomościach Literackich“, w paryskim „L’Illustration“, londyńskim “The Graphic“, amerykańskim “Fortune Magazine“, a po wojnie także w “Look“, “Life“ i innych periodykach.

„Byłem oficerem 42. pułku piechoty”

Zapraszamy do zobaczenia wystawy plenerowej pt. „Byłem oficerem 42. pułku piechoty”. Ekspozycja prezentowana jest na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Ekspozycja to fotograficzne ujęcia sylwetek 20 wybranych oficerów tego pułku z lat 1919-1939, m.in. kilku dowódców pułku oraz kilkunastu oficerów z kadry dowódczej jednostki – dowódców batalionów i kompanii. Wystawa nawiązuje do wspólnej historii Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Białostockiego Klubu Sportowego Jagiellonia z okresu międzywojennego”.

Partnerem wystawy jest Stadion Miejski w Białymstoku. Ekspozycję można zobaczyć do 13 września br.

„Straż Graniczna”

Zapraszamy do zobaczenia wystawy plenerowej pt. „Straż Graniczna”. Ekspozycja prezentowana jest na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego w Białymstoku.

Jan Nikołajuk (autor): „Wystawa przygotowana została z okazji 30-lecia powstania formacji i przedstawia jej tradycje (sięgające okresu międzywojennego i działającego na terenie woj. białostockiego Mazowieckiego Okręgu SG), zadania i osiągnięcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa (…)”.

Wykorzystane na wystawie materiały pochodzą ze zbiorów autora oraz Waldemara Bocheńskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.