Ekspozycja czasowa

„Zmechanizowani”

Zapraszamy do zobaczenia naszej nowej wystawy czasowej pt. „Zmechanizowani”. Ekspozycja, prezentowana od dnia 25 czerwca br. w budynku Muzeum (ul. Kilińskiego 7)  przedstawia rozwój motoryzacji przez pryzmat modeli wojskowych powstałych w XX w.

Mateusz Budzyński (współautor wystawy): Wojska zmechanizowane przyczyniły się do rozwoju świata jaki dziś znamy. Dokonane ówcześnie inwestycje i wprowadzone innowacje stały się motorem napędowym również w życiu codziennym. Aby uplastycznić i zdynamizować doświadczenie uczestnictwa w wystawie – zostanie ona pogłębiona przez formę projekcji multimedialnych.

Ekspozycję można będzie zobaczyć do dnia 31 sierpnia br.

Wystawa powstała ze zbiorów własnych MWB, Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Autorzy: Mateusz Budzyński, Piotr Białokozowicz
Reżyseria: Justyna Schabowska
Oprawa wizualna: Jakub Hader

„Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939 – 1941)”

Zapraszamy do zobaczenia naszej nowej wystawy plenerowej pt. „Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939 – 1941)”. Ekspozycja prezentowana będzie na Placu Konstantyna Wielkiego w Białymstoku, od dnia 22 czerwca br.

Piotr Białokozowicz (autor): Wystawa „Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939 – 1941)” powstała w 80 rocznicę rozpoczęcia wojny miedzy dwoma totalitarnymi państwami ZSRS i III Rzeszą. Nasz region znalazł się w I fazie działań zbrojnych, które objęły wkrótce prawie cały teren Związku Sowieckiego i do dziś stanowią obiekt rozpraw historyków z całego świata, jako jeden z najbrutalniejszych kampanii w historii ludzkości.

Wystawa przedstawia ciąg wydarzeń od momentu Paktu Ribbentrop – Mołotow, przez okupację sowiecką i rozpoczęcie operacji Barbarossa aż po okupację niemiecką. Wzbogacają ją archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Podlaskiego, Federalnego Niemieckiego Archiwum „Bundesarchiv” oraz prywatnych kolekcjonerów.

Ekspozycję będzie można zobaczyć do dnia 13 sierpnia 2021 roku.