Ekspozycja czasowa

„<Dzieci białostockie> pod Nowogrodem”

„<Dzieci białostockie> pod Nowogrodem. Walki 42. pułku piechoty nad Narwią we wrześniu 1939 roku.” to pełen tytuł naszej aktualnej wystawy czasowej, którą mogą Państwo zobaczyć do sierpnia 2020 roku. Ekspozycja przygotowana została ze zbiorów własnych instytucji i kolekcji osób prywatnych. Na wystawie można zobaczyć m.in. miniaturę sztandaru jednostki, umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy polskich i niemieckich z września 1939 roku, artefakty znalezione na polu walk, fotografie. Niewątpliwą atrakcję dla osób zwiedzających stanowi diorama kopuły bojowej schronu.

Łukasz Radulski (współautor wystawy): „W okresie międzywojennym mianem „Dzieci Białegostoku” mieszkańcy nazywali stacjonujących w koszarach na Wygodzie żołnierzy 42. pułku piechoty […] Wystawa opowiada o końcowym stadium istnienia jednostki – jej udziale w kampanii 1939 r. Bój pod Nowogrodem w dniach 8-10 września stanowi tu niejako apogeum szlaku bojowego”.

Opracowanie merytoryczne materiałów: Łukasz Radulski, Natalia Filinowicz, opracowanie graficzne: Barbara Bielawiec

Link: https://tiny.pl/7mn2d

Materiał graficzny (pdf)

„80. rocznica zbrodni katyńskiej”

Szanowni Państwo, przypominamy, że w okresie społecznej kwarantanny działalność Muzeum została zawieszona. W związku z tym, przygotowaną przez nas wystawę plenerową pt. „80. rocznica zbrodni katyńskiej”, zamiast na Rynku Kościuszki w Białymstoku – prezentujemy w postaci elektronicznej.

W wyniku agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. kilkaset tysięcy polskich żołnierzy trafiło do niewoli. Część z nich z uwagi na działalność w przedwojennej Polsce zostało umieszczonych w trzech obozach specjalnych: w Kozielsku, Starobielsku oraz Ostaszkowie. Byli wśród nich zmobilizowani rezerwiści: inżynierowie, lekarze, naukowcy, prawnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, czy urzędnicy państwowi. Na mocy uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r. zostali uznani za „wrogów władzy radzieckiej”. W ciągu półtora miesiąca funkcjonariusze Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) dokonali egzekucji blisko 22 000 żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Sylwia Trzeciakowska (autorka wystawy): Wystawa przygotowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku prezentuje opis codziennego życia polskich jeńców. Trudy niewoli rekompensowała im aktywność kulturalno-oświatowa, czy udział w życiu religijnym. Czytano książki, pisano pamiętniki, uczestniczono w pogadankach, odczytach i kursach dokształcających. Od połowy listopada 1939 r. oficerom umożliwiono korespondencję z rodzinami. Oprócz słowa pisanego, jednym z przejawów działalności kulturalnej było wykonywanie przedmiotów takich jak pudełka na tytoń, figury szachowe, karty do gry,  cygarniczki, fajki, kubki z kory, łyżki. Dzięki ocalałym pamiątkom oraz zachowanej korespondencji pamięć o bohaterskich Polakach wciąż żyje.

Wystawa: 80_Rocznica_zbrodni_katyńskiej (pdf)
Link: https://tiny.pl/7hq9w

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939”

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939” to tytuł naszej wystawy, którą można zobaczyć w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Na dwunastu planszach tematycznych prezentowany jest materiał zdjęciowy dotyczący tych formacji, opatrzony opisem najważniejszych wydarzeń z historii wojennej Pułku Tatarskiego Ułanów im. płk. Mustafy Achamtowicza, Dywizjonu Muzułmańskiego oraz szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowej Wilejki. Ekspozycję można oglądać do końca 2019 r.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Przedstawione na wystawie oddziały tatarskie były wybitnymi jednostkami polskiej kawalerii. Posiadały własną symbolikę, barwy i charakterystyczne umundurowanie. Brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 oraz w wojnie obronnej 1939 r. Zasłynęły z wielkiego męstwa i odwagi, okazywanych w starciu z oddziałami bolszewickiej czy niemieckiej armii. Ich bohaterska postawa bojowa była przykładem szczególnego przywiązania i wierności nowej Ojczyźnie, jaką dla polskich Tatarów była przez kilka wieków Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939.”

Wystawę przetłumaczoną na język rosyjski można zobaczyć również w Muzeum Regionalnym w Iwie na Białorusi.

zdjęcie z otwarcia wystawy w Kruszynianach