Ekspozycje czasowe

„Między słowami. W 78. rocznicę zdobycia Monte Cassino”

Zachęcamy do zobaczenia wystawy „Między słowami. W 78. rocznicę zdobycia Monte Cassino”. Ekspozycja zbudowana jest wokół fragmentów książki „Ot bajki… nie bajki” ponad stuletniego weterana „armii Andersa” ppłk Stanisława Żurakowskiego. Wydana w 1995 roku publikacja stanowi zbiór kilkudziesięciu krótkich form literackich, w których mężczyzna przywołuje wybrane obrazy z czasu wojny. To bardzo osobista perspektywa, łącząca reportaż z refleksjami na temat najważniejszych wartości: patriotyzmu, rodziny, przyjaźni, honoru, koleżeństwa, religii. Większość historii związana jest z bitwą o Monte Cassino.

Marcin Koziński: „W połowie 2020 roku w mediach pojawiła się informacja, że płk Stanisław Żurakowski, stuletni weteran bitwy pod Monte Cassino, odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Ze względu na wiek mężczyzny oraz obostrzenia związane z pandemią COVID-19 odznaczenia w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy dokonał ambasador RP w Wielkiej Brytanii. W rozpowszechnionej przez Polską Agencję Prasową wiadomości znalazł się jeszcze krótki życiorys oficera oraz trzy zdjęcia z kameralnej uroczystości. Rzut oka wystarczył, bym przypomniał sobie, że twarz Żurakowskiego wygląda znajomo. Po krótkich poszukiwaniach okazało się, że wśród kilkudziesięciu tysięcy muzealnych eksponatów posiadamy m.in. przedmioty bezpośrednio z nim związane. W marcu 2003 r. do zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku trafił album z fotografiami Tadeusza Duńczyka, w czasie II wojny światowej żołnierza 16. Lwowskiego Batalionu Strzelców. Na niektórych zdjęciach pojawia się on w towarzystwie swojego współtowarzysza broni – Stanisława Żurakowskiego”.

Wystawa przygotowana ze zbiorów własnych MWB oraz kolekcji osób prywatnych. Eksponaty, dokumenty i fotografie uzupełniają m.in. animacje filmowe przygotowane przez Studio Kreatywne We Shoot People.

„W mieście Białystok (…)”. 42. pułk piechoty, patron Stadionu Miejskiego

W 2019 roku Centrum Aktywności Społecznej przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku przeprowadziło konsultacje społeczne w sprawie wyboru patrona Stadionu Miejskiego. W trakcie miesięcznego głosowania białostoczanie zdecydowali, że obiekt będzie nosił imię 42. pułku piechoty. Żołnierze jednostki, współtworzącej przed wojną białostocki garnizon wojskowy, są bohaterami nowej ekspozycji Muzeum Wojska w Białymstoku, dostępnej od 28 maja 2022 r.

Marcin Koziński (autor) „Wystawa „W mieście Białystok (…)” to fotoreportaż, w którym nie istnieje bariera czasu. Razem ze strzelcem 42. pułku piechoty z okresu międzywojennego, odwiedzamy stadion otwarty w 2014 roku, nadal zaliczany do najładniejszych i najnowocześniejszych w kraju. Zwiedzamy miejsce znane każdemu kibicowi, ale również zakamarki obiektu, na co dzień dostępne tylko nielicznym. Wspólna podróż jest przyczynkiem do opowieści o jednostce, umundurowaniu żołnierza polskiego i sporcie w wojsku II RP”.

Ekspozycję można będzie zobaczyć na ogrodzeniu stadionu, od ul. Słonecznej. Autorem wystawy jest Marcin Koziński. Sylwetkę żołnierza 42. pułku piechoty odtworzył Adam Obrycki, fotografie przygotował Szczepan Skibicki. Korekta tekstu – Natalia Filinowicz, skład graficzny – Barbara Bielawiec. Partnerem wystawy jest Stadion Miejski w Białymstoku.

W drodze. Żołnierze «Armii Andersa» 1941-1946”

W maju, w cyklu naszych wystaw „migawkowych”, polecamy ekspozycję kolorowanych zdjęć, przedstawiających żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Fotografie można zobaczyć w siedzibie głównej Muzeum Wojska w Białymstoku, przy ul. Kilińskiego 7.

 

Marcin Koziński: Muzeum Wojska w Białymstoku posiada w zbiorach liczne eksponaty związane ze służbą żołnierzy w „armii Andersa”. Wśród nich są m.in. fotografie żołnierzy, wykonane przez nich samych lub Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty PSZ w ZSRS, Oddział Propagandy i Kultury Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie, Referat Fotograficzny Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskiego w latach 1941-1946. To zdjęcia o różnej wielkości i stanie zachowania, czasami opisane na odwrocie, niemal wszystkie czarno-białe lub w sepii. Biorąc je w dłonie mamy poczucie kontaktu z odległą historią. Jak sprawić, by stała się bliższa? Może próba przywrócenia kolorów starym fotografiom pozwoli lepiej wejść w świat ich bohaterów?

Koloryzację zdjęć przygotował Mirosław Szponar.

Mini wystawa. „Pikielhauba”
W najbliższych miesiącach, w ramach cyklu naszych „mini wystaw” (opowieści o jednym eksponacie) możecie zobaczyć pikielhaubę. Przedmiot prezentowany jest w siedzibie głównej Muzeum Wojska w Białymstoku, przy ul. Kilińskiego 7.
Piotr Białokozowicz: Pikielhauba była standardowym nakryciem głowy pruskich, a potem niemieckich żołnierzy w XIX wieku oraz na początku Wielkiej Wojny. Kojarzona także z „ojcem” zjednoczenia Niemiec – Otto von Bismarckiem. Hełm z charakterystycznym szpikulcem stał się symbolem pruskiego militaryzmu i drylu”.
„Nazywam się Lusia…”

Od 10 maja br. zapraszamy do poznania wystawy „Nazywam się Lusia…”, przygotowanej w przestrzeni miejskiej, na Skwerze Armii Krajowej w Białymstoku. Patronat honorowy nad ekspozycją objęli Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Ambasada Francji w Polsce.

Bogusław Kosel (autor): „Wystawa opowiada burzliwą historię rodziny Gurwiczów, mieszkających przed II wojną światową w Białymstoku. Ich losy poznajemy z perspektywy Lusi, a właściwie Lei (…)”.

Lea Gurwicz: „Wszyscy mówią na mnie Lusia. Urodziłam się w Białymstoku 30 kwietnia 1918 roku, na kilka miesięcy przez odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Moi rodzice Pesza i Noson Gurwicz prowadzili  przed wojną fabryczkę produkującą watę, a tata dodatkowo zarządzał także innymi przedsiębiorstwami. Razem z rodzicami i rodzeństwem – Bronią i Oskarem, mieszkaliśmy na ulicy Kilińskiego pod nr 3. Za naszymi oknami widać było słynny hotel Ritz. Lubiłam to miejsce. Blisko stąd było do parku, gdzie uwielbiałam spacerować w wolnych chwilach (…). W 1935 roku wyjechałam do Wilna, gdzie zaczęłam studia na Wydziale Nauk Społecznych i Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego (…). Rok później przeniosłam się do Antwerpii w Belgii. Tam zastał mnie wybuch wojny”.

„Byłem oficerem 42. pułku piechoty”

Zapraszamy do zobaczenia wystawy plenerowej pt. „Byłem oficerem 42. pułku piechoty”. Ekspozycja prezentowana jest na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Ekspozycja to fotograficzne ujęcia sylwetek 20 wybranych oficerów tego pułku z lat 1919-1939, m.in. kilku dowódców pułku oraz kilkunastu oficerów z kadry dowódczej jednostki – dowódców batalionów i kompanii. Wystawa nawiązuje do wspólnej historii Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Białostockiego Klubu Sportowego Jagiellonia z okresu międzywojennego”.

Partnerem wystawy jest Stadion Miejski w Białymstoku. Ekspozycję można zobaczyć do 13 września br.