Ekspozycja czasowa

„W drodze. Żołnierze armii Andersa 1941-1946”. 

„W drodze. Żołnierze armii Andersa 1941-1946” to ekspozycja o charakterze plenerowym, której głównym elementem są koloryzowane fotografie z epoki oraz korespondujące z nimi wspomnienia oficerów i żołnierzy PSZ na Zachodzie. Ekspozycja prezentowana będzie do dnia 21 czerwca br. w Białymstoku, na Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Marcin Koziński (autor wystawy): „Muzeum Wojska w Białymstoku posiada w zbiorach liczne eksponaty związane ze służbą żołnierzy w „armii Andersa”. Wśród nich są m.in. fotografie żołnierzy, wykonane przez nich samych lub Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty PSZ w ZSRS, Oddział Propagandy i Kultury Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie, Referat Fotograficzny Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskiego w latach 1941-1946. To zdjęcia o różnej wielkości i stanie zachowania, czasami opisane na odwrocie, niemal wszystkie czarno-białe lub w sepii. Biorąc je w dłonie mamy poczucie kontaktu z odległą historią. Jak sprawić, by stała się bliższa? Może próba przywrócenia kolorów starym fotografiom pozwoli lepiej wejść w świat ich bohaterów? Spróbujemy to zrobić dzięki pomocy Pana Mirosława Szponara, autora koloryzacji zdjęć”.

Twórcą koloryzacji zdjęć jest Mirosław Szponar, były fotograf i fotoreporter. Praca nad dwudziestoma zdjęciami zajęła mu kilka miesięcy, które poza pracami graficznymi wypełniały m.in. stałe konsultacje historyczne z muzealnikami. Czasami w kwestii wyjątkowych drobiazgów, jak kolor nici, którymi przyszyty został guzik mundurowy.

Ekspozycji towarzyszy strona internetowa pod adresem: www.mwb.com.pl/wdrodze. Można ją odnaleźć również przy pomocy kodu QR, znajdującego się na planszach wystawienniczych. Poza dodatkowymi treściami narzędzie oferuje użytkownikom kilka interaktywnych funkcji, które mogą stanowić dobrą zabawę. W punkcie kasowym Muzeum (ul. Kilińskiego 7) można bezpłatnie otrzymać katalog wystawy.

Wystawa „W drodze. Żołnierze armii Andersa 1941-1946”
Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Białystok
17 maja – 21 czerwca 2021 roku
Autor wystawy: Marcin Koziński
Koloryzacja zdjęć: Mirosław Szponar
Skład graficzny: Barbara Bielawiec
Korekta tekstów: Natalia Filinowicz
Strona internetowa wystawy: Beata Wiśniewska-Lewoc, Marcin Koziński

„Wojsko chce jeść”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej pt. „Wojsko chce jeść”. Na ekspozycji zaprezentowane zostały bogate zbiory przedmiotów związanych z tematyką wojskowego wyżywienia m.in. menażki, manierki, przybory kuchenne, relikty kuchni polowych.

Piotr Karczewski (autor wystawy):  Na wystawie przybliżymy też historie aprowizacji armii walczących w I i II wojnie światowej po obu stronach konfliktu. Zapoznamy się z normami wyżywienia zarówno z tymi historycznymi jak i współczesnymi. Dzięki tabelom i opisom w przejrzysty sposób ukarzemy szersze spektrum prac logistycznych wojska. Oprócz eksponatów na ekspozycji będzie można zobaczyć archiwalne fotografie ze zbiorów własnych i kolekcji prywatnych.

Wystawa powstała przy pomocy: 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „Grupa Wschód”, firmy „HANDMET MILITARY” z Gostynia, osób prywatnych współpracujących z Muzeum.

Ekspozycja będzie czynna do czerwca 2021 roku.

Muzeum Wojska

 

 

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939”

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939” to tytuł naszej wystawy, którą można zobaczyć w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Na dwunastu planszach tematycznych prezentowany jest materiał zdjęciowy dotyczący tych formacji, opatrzony opisem najważniejszych wydarzeń z historii wojennej Pułku Tatarskiego Ułanów im. płk. Mustafy Achamtowicza, Dywizjonu Muzułmańskiego oraz szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowej Wilejki. Ekspozycję można oglądać do końca 2019 r.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Przedstawione na wystawie oddziały tatarskie były wybitnymi jednostkami polskiej kawalerii. Posiadały własną symbolikę, barwy i charakterystyczne umundurowanie. Brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 oraz w wojnie obronnej 1939 r. Zasłynęły z wielkiego męstwa i odwagi, okazywanych w starciu z oddziałami bolszewickiej czy niemieckiej armii. Ich bohaterska postawa bojowa była przykładem szczególnego przywiązania i wierności nowej Ojczyźnie, jaką dla polskich Tatarów była przez kilka wieków Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939.”

Wystawę przetłumaczoną na język rosyjski można zobaczyć również w Muzeum Regionalnym w Iwie na Białorusi.

zdjęcie z otwarcia wystawy w Kruszynianach