Ekspozycje czasowe

Wystawa „Dźwięki wojny – echa pokoju. 110 lat od Wielkiej Wojny”.

Zachęcamy do zobaczenia najnowszej wystawy czasowej Muzeum Wojska w Białymstoku zatytułowanej „Dźwięki wojny – echa pokoju. 110 lat od Wielkiej Wojny”. Ekspozycja otwarta została 29 lutego i potrwa do drugiej połowy maja 2024 r. Można ją zobaczyć w siedzibie głównej MWB (ul. Kilińskiego 7) od wtorku do niedzieli, w godz. 9.30-17.00.

Piotr Białokozowicz (autor wystawy): „Ekspozycja opowiada o wybranych zmaganiach I wojny światowej, od zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga w Sarajewie po odzyskanie niepodległości i walkę o granice II Rzeczypospolitej. Przypominamy również wielkopolski i śląski czyn zbrojny”.

Wystawa przygotowana została ze zbiorów własnych Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie i kolekcji osób prywatnych. Będzie można ją zobaczyć do drugiej połowy maja br.

Wystawa „Każdemu co w twej broni (…). 14. dywizjon artylerii  konnej”

Zachęcamy do zobaczenia wystawy poświęconej żołnierzom 14. dywizjonu artylerii konnej. Ekspozycja prezentowana jest na ulicy Bema, na ogrodzeniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Marcin Koziński: „14. dywizjon artylerii konnej należał do trzech głównych jednostek wojskowych, współtworzących przed wojną białostocki garnizon. W ostatnich latach, choćby za sprawą wybrania na patronów roku 2022, częściej wspominaliśmy w Białymstoku żołnierzy 42. Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz 10. Pułku Ułanów Litewskich. Powstałe w społecznej świadomości zaległości, nadrabiamy wystawą, której tytuł pochodzi z „Przykazań artylerzysty konnego”, opracowanych przez poetę Artura Oppmana. Na – jakże inaczej – czternastu planszach pokazujemy fotografie żołnierzy dywizjonu, uzupełnione opowieścią o historii oddziału, jego strukturze, tradycji, broni itd. Ekspozycję prezentujemy na ul. Bema, gdzie znajdowały się koszary zajmowane przez 14. dak”.

Wystawa prezentowana do kwietnia 2024 roku.

Wystawa „W mieście Białystok. 42. pułk piechoty, patron Stadionu Miejskiego”

W 2019 roku Centrum Aktywności Społecznej przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku przeprowadziło konsultacje społeczne w sprawie wyboru patrona Stadionu Miejskiego. W trakcie miesięcznego głosowania białostoczanie zdecydowali, że obiekt będzie nosił imię 42. pułku piechoty. Żołnierze jednostki, współtworzącej przed wojną białostocki garnizon wojskowy, są bohaterami nowej ekspozycji Muzeum Wojska w Białymstoku, dostępnej od 28 maja 2022 r.

Marcin Koziński (autor) „Wystawa „W mieście Białystok. (…) ” to fotoreportaż, w którym nie istnieje bariera czasu. Razem ze strzelcem 42. pułku piechoty z okresu międzywojennego, odwiedzamy stadion otwarty w 2014 roku, nadal zaliczany do najładniejszych i najnowocześniejszych w kraju. Zwiedzamy miejsce znane każdemu kibicowi, ale również zakamarki obiektu, na co dzień dostępne tylko nielicznym. Wspólna podróż jest przyczynkiem do opowieści o jednostce, umundurowaniu żołnierza polskiego i sporcie w wojsku II RP”.

Ekspozycję można będzie zobaczyć na ogrodzeniu stadionu, od ul. Słonecznej. Autorem wystawy jest Marcin Koziński. Sylwetkę żołnierza 42. pułku piechoty odtworzył Adam Obrycki, fotografie przygotował Szczepan Skibicki. Korekta tekstu – Natalia Filinowicz, skład graficzny – Barbara Bielawiec. Partnerem wystawy jest Stadion Miejski w Białymstoku.

Wystawa czynna do kwietnia 2024 roku.

Wystawa migawkowa „Żołnierze 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa”.
W kwietniu, w cyklu wystaw migawkowych, prezentujemy muzealne fotografie przedstawiające żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.

Robert Kozłowski: ” W maju 2024 r. minie 80 lat od bitwy pod Monte Cassino, w której brali udział żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Jednostka ta została utworzona z dowództwa i jednostek Armii Polskiej na Wschodzie w lipcu 1943 r. i podporządkowano ją brytyjskiej 9. Armii gen. Williama Holmesa. Żołnierze polscy brali udział w kampanii włoskiej odznaczając się odwagą i zaangażowaniem w walkę. Muzeum Wojska w Białymstoku posiada w swoich zbiorach dużą kolekcję fotografii związanych z 2. Korpusem Polski i warto udostępnić część z nich w formie wystawy migawkowej.

Wystawę można zobaczyć w naszej siedzibie głównej przy ul. Kilińskiego 7, od wtorku do niedzieli w godz. 9.30-17.00.
Wystawa jednego eksponatu „Papierośnica por. L. Żabko z 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich”

Do końca kwietnia 2024 roku, w ramach wystaw jednego eksponatu, pokazujemy pamiątkowa papierośnicę oficera z okresu międzywojennego.

Robert Kozłowski: „Papierośnice były dość popularne wśród żołnierzy palących papierosy. Rozróżnia się podręczne papierośnice kieszonkowe, często o eleganckim wykończeniu, oraz duże stołowe (gabinetowe), mające postać ozdobnej kasetki. Uważano je za postawny prezent (zwłaszcza z osobistym monogramem albo okolicznościowym napisem wewnątrz) okazyjny (ślub, awans, pożegnanie) lub pamiątkowy (emerytura, uroczyste rozstanie). Prezentowany egzemplarz został podarowany por. Leonardowi Żabko z 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich im. króla Stefana Batorego. Został on wykonany ze srebra (próba srebra 830) i posiada złote napisy. W środku papierośnicy wygrawerowano dedykację: „Por. Żabko Leonardowi Grodno r. 1934” oraz podpisy prawie 50 darczyńców, prawdopodobnie z jednostki, w której służył odbiorca tego prezentu. Przedmiot ten posiada jeszcze m.in. podziękowania „za współpracę i koleżeństwo” oraz miniaturę odznaki pamiątkowej 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich. Stan papierośnicy jest dobry, co w połączeniu z elementami ze złota ukazuje wyjątkowy eksponat, który wato pokazać szerszej publiczności”.

Eksponat prezentowany jest w siedzibie głównej Muzeum (ul. Kilińskiego 7). Zapraszamy od wtorku do niedzieli, w godz. 9.00-17.00.