Ekspozycja czasowa

„Szkoła Młodszych Ochotniczek 1942-1948”

Od 15 października br., na Skwerze Armii Krajowej w Białymstoku (naprzeciwko Muzeum) można zobaczyć wystawę poświęconą Szkole Młodszych Ochotniczek.

Wystawa opowiada historię Szkoły Junaczek, później przekształconej w Szkołę Młodszych Ochotniczek. Było to przedsięwzięcie wyjątkowe w historii polskiej wojskowości. Dowództwo Armii Polskiej w ZSRS podjęło decyzję o jej utworzeniu, aby w ten sposób objąć opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym, które wraz z tysiącami innych cywilów dotarły do obozów wojskowych w Związku Sowieckim.

Krzysztof Kukliński (autor ekspozycji) : Wystawa jest formą uczczenia pamięci Pani Reginy Wasilewskiej, kombatantki, która niestrudzenie krzewiła wiedzę o SMO wśród białostockiej młodzieży. Muzeum przygotowało tę wystawę we współpracy z Towarzystwem Byłych Uczennic, Wychowawców i Przyjaciół SMO w Londynie. Prezentujemy na niej wyjątkowe zdjęcia i dokumenty ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, zbiorów prywatnych Reginy Wasilewskiej i członkiń Towarzystwa oraz ze zbiorów własnych.

✅ Link: https://tiny.pl/7cphp

 

„80. rocznica zbrodni katyńskiej”

Od 17 września br., na Placu Jana Pawła II w Białymstoku (naprzeciwko katedry) można zobaczyć wystawę poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej.

W wyniku agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. kilkaset tysięcy polskich żołnierzy trafiło do niewoli. Część z nich z uwagi na działalność w przedwojennej Polsce zostało umieszczonych w trzech obozach specjalnych: w Kozielsku, Starobielsku oraz Ostaszkowie. Byli wśród nich zmobilizowani rezerwiści: inżynierowie, lekarze, naukowcy, prawnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, czy urzędnicy państwowi. Na mocy uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r. zostali uznani za „wrogów władzy radzieckiej”. W ciągu półtora miesiąca funkcjonariusze Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) dokonali egzekucji blisko 22 000 żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Sylwia Trzeciakowska (autorka wystawy): Wystawa przygotowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku prezentuje opis codziennego życia polskich jeńców. Trudy niewoli rekompensowała im aktywność kulturalno-oświatowa, czy udział w życiu religijnym. Czytano książki, pisano pamiętniki, uczestniczono w pogadankach, odczytach i kursach dokształcających. Od połowy listopada 1939 r. oficerom umożliwiono korespondencję z rodzinami. Oprócz słowa pisanego, jednym z przejawów działalności kulturalnej było wykonywanie przedmiotów takich jak pudełka na tytoń, figury szachowe, karty do gry,  cygarniczki, fajki, kubki z kory, łyżki. Dzięki ocalałym pamiątkom oraz zachowanej korespondencji pamięć o bohaterskich Polakach wciąż żyje.

Wystawa: 80_Rocznica_zbrodni_katyńskiej (pdf)
Link: https://tiny.pl/7hq9w

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939”

„Jednostki tatarskie Wojska Polskiego 1918-1939” to tytuł naszej wystawy, którą można zobaczyć w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Na dwunastu planszach tematycznych prezentowany jest materiał zdjęciowy dotyczący tych formacji, opatrzony opisem najważniejszych wydarzeń z historii wojennej Pułku Tatarskiego Ułanów im. płk. Mustafy Achamtowicza, Dywizjonu Muzułmańskiego oraz szwadronu tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowej Wilejki. Ekspozycję można oglądać do końca 2019 r.

Marek Gajewski (autor wystawy): „Przedstawione na wystawie oddziały tatarskie były wybitnymi jednostkami polskiej kawalerii. Posiadały własną symbolikę, barwy i charakterystyczne umundurowanie. Brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 oraz w wojnie obronnej 1939 r. Zasłynęły z wielkiego męstwa i odwagi, okazywanych w starciu z oddziałami bolszewickiej czy niemieckiej armii. Ich bohaterska postawa bojowa była przykładem szczególnego przywiązania i wierności nowej Ojczyźnie, jaką dla polskich Tatarów była przez kilka wieków Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Polska w latach 1918-1939.”

Wystawę przetłumaczoną na język rosyjski można zobaczyć również w Muzeum Regionalnym w Iwie na Białorusi.

zdjęcie z otwarcia wystawy w Kruszynianach