Bilety

tekst łatwy do czytania i rozumienia

CENNIK BILETÓW

Bilety indywidualne w siedzibie głównej przy ulicy Jana Kilińskiego 7:
– normalny 12 zł
– ulgowy* 7 zł

Bilety indywidualne w Parku Militarnym przy ulicy Węglowej 3:
– normalny 7 zł
– ulgowy* 5 zł

Bilety grupowe:
– od 4 do 9 osób – 7 zł/osoba
– powyżej 10 osób – 6 zł/osoba

Warsztaty edukacyjne w ofercie na rok szkolny 2023/24 – 10 zł /osoba

Oprowadzanie w języku polskim – 25 zł
Oprowadzanie w języku obcym (angielskim, rosyjskim) – 35 zł

Zniżki:
Posiadacze Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny:
– 50 % zniżki na bilety wstępu

Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny nie łączy się ze zniżką w ramach biletów grupowych dla instytucji.

Posiadacze Karty Aktywnego Seniora
– 50 % zniżki na bilety wstępu
Wszystkie bilety upoważniają do zwiedzania wystaw stałych oraz czasowych.

We wtorki w siedzibie głównej przy ulicy Jana Kilińskiego 7 i w soboty w Parku Militarnym przy ulicy Węglowej 3 – wstęp wolny.


*Bilet ulgowy przysługuje, zgodnie z art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 385), za okazaniem stosownych dokumentów, w szczególności:

– młodzieży szkolnej i akademickiej do 26 roku życia,
– funkcjonariuszom Policji Państwowej i Straży Granicznej,
– emerytom i rencistom,
– osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (pod warunkiem sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną podczas jej wizyty w Muzeum),
– posiadaczom Honorowej Odznaki Sybiraka, odznaki Za opiekę nad Zabytkami, odznaki honorowej Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużony Dla Kultury Narodowej,
– osobom powyżej 65 roku życia,
– nauczycielom.

Wstęp wolny przysługuje, zgodnie z art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 385), w szczególności:
– osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Virtuti Militari, Orderem Krzyża Wojskowego, Orderem Zasługi RP, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz laureatom Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku,
– kombatantom i weteranom misji poza granicami kraju,
– żołnierzom w służbie czynnej,
– posiadaczom odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Krzyża Zesłańców Sybiru,
– pracownikom muzeów,
– opiekunom grup zorganizowanych (tj. posiadających bilet grupowy),
– dzieciom do lat 7 (z wyjątkiem grup zorganizowanych powyżej 10 osób),
– osobom posiadającym Kartę Polaka,
– członkom ICOM i ICOMOS,