Projekt „Białostocki garnizon w językach dostępnych”

Założeniem projektu jest budowanie wiedzy na temat dziedzictwa białostockiego garnizonu wojskowego wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualną i z autyzmem. Wyjątkowe obiekty muzealne będą punktem wyjścia do przypomnienia ważnych wydarzeń z historii Białegostoku i znaczenia wojska dla jego rozwoju na przestrzeni lat. Głównym elementem projektu są warsztaty historyczno-artystyczne. Na ich potrzeby powstały narzędzia dostępności: tłumaczenia artefaktów na język migowy i prosty, audiodeskrypcje oraz tyflografiki. W specjalnie przygotowanym kontencie do monitora interaktywnego udostępnione zostały opracowane obiekty muzealne oraz narzędzia dostępności. Pozostałymi elementami projektu są ścieżka zwiedzania dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także wydawnictwa poprojektowe.

Projekt jest realizowany do dnia 1 grudnia 2021 r.

STRONA PROJEKTU

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PATRIOTYZM JUTRA 2021
BIAŁOSTOCKI GARNIZON W JĘZYKACH DOSTĘPNYCH
DOFINANSOWANIE
52 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
67 500 ZŁ

MKiDN
Muzeum Historii Polski
pj1

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”