Żołnierze w mieście

Dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami

Podczas zajęć uczestnicy poznają symbole i znaki używane w wojsku. Przyjrzą się wybranym obiektom muzealnym, takim jak odznaka rozpoznawcza, sztandar czy znak tożsamości. Poznają również pojęcie garnizonu oraz służby żołnierskiej. Uczestnicy dowiedzą się od jak dawna Białystok jest miejscem stacjonowania wojsk. Podczas zajęć wykorzystywane są narzędzia dostępności takie jak panele sensoryczne, opisy w języku prostym oraz repliki eksponatów. W ramach podsumowania każdy z uczestników wykona swoją pracę plastyczną. Wykorzystane zostaną techniki takie jak: kompozycja, stemplowanie, kolagrafia oraz rzeźba.