SYSTEM REZERWACJI ZAJĘĆ

Żołnierze w mieście

Oferta dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami.

Miejsce realizacji: sala edukacyjna i sale wystawowe Muzeum Wojska w Białymstoku
Czas trwania zajęć: do 60 minut
Ilość uczestników: do 15 osób (wraz z prowadzącym i opiekunami)

Podczas zajęć uczestnicy poznają symbole i znaki używane w wojsku. Przyjrzą się wybranym obiektom muzealnym, takim jak odznaka rozpoznawcza, sztandar czy znak tożsamości. Poznają również pojęcie garnizonu oraz służby żołnierskiej. Uczestnicy dowiedzą się od jak dawna Białystok jest miejscem stacjonowania wojsk. Podczas zajęć wykorzystywane są narzędzia dostępności takie jak panele sensoryczne, opisy w języku prostym oraz repliki eksponatów. W ramach podsumowania każdy z uczestników wykona swoją pracę plastyczną. Wykorzystane zostaną techniki takie jak: kompozycja, stemplowanie, kolagrafia oraz rzeźba.

Przed wypełnieniem formularza proszę wybrać kliknięciem dzień w kalendarzu.
Otrzymają Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie wysłania formularza.
Rezerwacja będzie dokonana po zatwierdzeniu przez pracownika muzeum, co zostanie potwierdzone kolejną wiadomością e-mail.

UWAGA
W wypadku konieczności odwołania wizyty w muzeum, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: rezerwacja@mwb.com.pl lub o telefon na nr 535 956 007


Grupy z uczestnikami mającymi szczególne wymagania prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny pod nr. 535 956 007

 (wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności, w związku z dokonaniem rezerwacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania operacji. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok.

 (wymagane) Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Zajęć Edukacyjnych i Zasadami Rezerwacji Zajęć Przez Internet

Skip to content