SYSTEM REZERWACJI ZAJĘĆ

Warsztaty o wojnie

Oferta dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami.

Miejsce realizacji: sala edukacyjna i sale wystawowe Muzeum Wojska w Białymstoku
Czas trwania zajęć: do 60 minut
Ilość uczestników: do 15 osób (wraz z prowadzącym i opiekunami)

Punktem wyjścia do warsztatów będzie wystawa stała Muzeum pt. „Przeciw dwóm wrogom” oraz zgromadzone na niej eksponaty. Opowiada ona o wydarzeniach II wojny światowej na Podlasiu i ich uczestnikach. Intencją muzealnych edukatorów jest przekazanie historii w możliwie prosty i przystępny sposób z użyciem narzędzi dostępności takich jak tematyczne panele sensoryczne czy kopie 3D obiektów muzealnych z tego okresu. Uczestnicy warsztatów poznają pojęcia związane z wojną, jej przyczyny i skutki dla pojedynczych ludzi, co stworzy przestrzeń do rozmowy o emocjach wokół wojny. Integralnym elementem warsztatów będzie część artystyczna. Wykorzystane zostaną techniki takie jak: relief wypukły, grafika płaska czy druk wklęsły.
Przygotowano kilka wariantów scenariuszy warsztatów, które odpowiadają na możliwości i potrzeby różnych grup wiekowych, różnych rodzajów dysfunkcji czy szczególnych potrzeb.

Przed wypełnieniem formularza proszę wybrać kliknięciem dzień w kalendarzu.
Otrzymają Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie wysłania formularza.
Rezerwacja będzie dokonana po zatwierdzeniu przez pracownika muzeum, co zostanie potwierdzone kolejną wiadomością e-mail.

UWAGA
W wypadku konieczności odwołania wizyty w muzeum, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: rezerwacja@mwb.com.pl lub o telefon na nr 535 956 007


Grupy z uczestnikami mającymi szczególne wymagania prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny pod nr. 535 956 007

 (wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności, w związku z dokonaniem rezerwacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania operacji. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok.

 (wymagane) Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Zajęć Edukacyjnych i Zasadami Rezerwacji Zajęć Przez Internet

Skip to content