Oferta edukacyjna – projekt „Autyzm bliżej”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną, przygotowaną z myślą o osobach z autyzmem. Proponowane tematy warsztatów powstały w oparciu o tematykę muzealnych wystaw. Naszym celem jest stworzenie warunków do zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą.

Udział w warsztatach pozwoli na twórczy kontakt z obiektami muzealnymi, rozwijanie czynności poznawczych, a także świadomości historycznej odbiorców. Prowadzimy zapisy grup osób z autyzmem oraz grup integracyjnych. Z uwagi na remont w siedzibie Muzeum, miejscem realizacji warsztatów będzie Stadion przy ul. Słonecznej 1. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w siedzibie zamawiającego, po uprzednim umówieniu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

link do strony projektu z ofertą edukacyjną

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.