Zmiany w regulaminie konkursu na stworzenie koncepcji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Muzeum Wojska w Białymstoku

Szanowni Państwo, informujemy o zmianach w regulaminie konkursu na stworzenie koncepcji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Muzeum Wojska w Białymstoku. Dotyczą one:

a) zmiany ostatecznego terminu przesyłania prac konkursowych z dnia 8 czerwca 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.;
b) rozszerzenia o dodatkowe formaty zapisu elektronicznego koncepcji;
c) zmiany personalnej w komisji konkursowej;
d) zniesienia obowiązku podpisu na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa przez prowadzącego temat projektowy.

Wszystkie zmiany wprowadzone zostaną w dniu 8 czerwca 2020 r. aneksem do regulaminu.