Otwarcie Muzeum dla osób zwiedzających (2 czerwca)

Powiększ obraz
Szanowni Państwo, z radością informujemy, że od 2 czerwca br. Muzeum jest ponownie otwarte dla osób zwiedzających. W trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich wprowadzamy jednak nowe godziny pracy i zasady, zaakceptowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od środy do niedzieli, przez 5 godzin dziennie (w godzinach 12.00 – 17.00), w tym jedna godzina (14.00-15.00) przeznaczona jest na przerwę techniczną (dezynfekcja pomieszczeń).
2. Podczas zwiedzania obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby, które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa nie będą wpuszczone do obiektu, a jeżeli znajdą się w obiekcie – zostaną z niego wyproszone.
3. Bezpośrednio przed zwiedzaniem konieczna jest dezynfekcja rąk. Muzeum zapewnia środki ochrony osobistej dla zwiedzających w postaci płynów dezynfekujących.
4.  Muzeum zachęca zwiedzających do noszenia rękawiczek (w przypadku braku własnych rękawiczek u zwiedzających, rękawiczki będą dostępne przy wejściu do budynku Muzeum).
5. W części wystawienniczej budynku Muzeum może przebywać jednocześnie 21 osób (łącznie z pracownikami obsługującymi sale wystawowe), przy utrzymaniu dystansu pomiędzy osobami minimum 2 metrów.
6. W miejscu bezpośredniego kontaktu ze zwiedzającymi została zamontowana przezroczysta przegroda na punkcie kasowym. Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba korzystająca z usług Muzeum. Rekomendowana jest płatność kartą płatniczą.
7.  Pracownicy mający kontakt ze zwiedzającymi mają zapewnione środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki).
8. Zwiedzanie grupowe jest zakazane do odwołania. Nie dotyczy to kilkuosobowych rodzin wspólnie zwiedzających Muzeum.
9.  Niedostępne dla zwiedzających są kioski multimedialne i inne urządzenia dotykowe.
10.  Zakazuje się dotykania prze zwiedzających eksponatów i gablot.
11. Poza powyższymi zasadami Muzeum działa także w oparciu o powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz według „Wytycznych dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19”, przedstawionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.