„Podniebne zawody”. Warsztaty online (14 czerwca br.)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty edukacyjne online. Najbliższe wirtualne spotkanie jest dedykowane rodzinom z dziećmi w wieku 7-12 lat i odbędzie się w najbliższą niedzielę (14 czerwca br.).

W trakcie zajęć opowiemy historię lotnictwa oraz pilotów wojskowych w Polsce. Wspólnie, metodą origami, stworzymy kilka modeli samolotów. Będą wśród nich projekty łatwiejsze i bardziej skomplikowane. Na zakończenie spotkania pokażemy parę pomysłów na gry i zabawy, w których będzie można wykorzystać wykonane samoloty.

Początek warsztatów o godz. 13.00, czas trwania to 45 min. Liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://mwb.com.pl/mwb2017/oferta/edukacja/formularz-zgloszeniowy/, decydować będzie kolejność zapisów. Zajęcia bezpłatne.

Materiały do przygotowania przez uczestników zajęć:

 • kartki A4 (białe lub kolorowe z bloku rysunkowego);
 • nożyczki.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Ewelina Sarosiek
esarosiek@mwb.com.pl
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ON-LINE

 1. Niniejsze „Zasady uczestnictwa w warsztatach on-line” określają zasady, na jakich realizowane są zajęcia edukacyjne za pośrednictwem sieci internetowej, których organizatorem jest Muzeum Wojska w Białymstoku (zwane dalej „Muzeum”).
 2. Zajęcia on-line dedykowane są dzieciom w wieku 7-12 lat wraz z  ich opiekunami.
 3. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są za pomocą formularza, dostępnego na stronie: www.mwb.com.pl.
 4. Liczba miejsc przeznaczona dla uczestników zajęć jest ograniczona i każdorazowo określana przez Muzeum przy ogłoszeniu o danych zajęciach. O zakwalifikowaniu danego uczestnika do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Zajęcia on-line odbywają się poprzez platformę ClickMeeting dostępną w sieci internetowej pod adresem https://clickmeeting.com/pl.
 6. W celu umożliwienia udziału w  zajęciach opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach zapewniają dzieciom dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej oraz pomoc w jego obsłudze.
 7. Udział w zajęciach on-line jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszt połączenia z siecią internet według opłat obowiązujących u operatora, z którym posiadają zawartą umowę.
 8. Zajęcia trwają około 45 minut i prowadzone są przez muzealnego edukatora.
 9. Uczestnicy zajęć on-line zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie i na własnym koszt niezbędnych materiałów dydaktycznych, o których odpowiednio wcześniej poinformuje muzealny edukator. Brak przygotowania tych materiałów nie wyklucza udziału w zajęciach, jednak może utrudniać wykonywanie zadań realizowanych w ramach zajęć.
 10. Muzeum nie odpowiada za brak możliwości udziału zgłoszonego uczestnika w zajęciach, w szczególności z przyczyn nie dotyczących Muzeum.
 11. Uczestnicy zajęć obowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas zajęć i nie  zakłócania ich przebiegu pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć przez edukatora muzealnego.
 12. Poza powyższymi zasadami obowiązuje również Regulamin zajęć edukacyjnych dostępny na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.mwb.com.pl oraz w punkcie kasowym Muzeum.