Wizyta studyjna w norweskich instytucjach kultury

Pracownicy Działu Edukacji i Wystaw mieli przyjemność odwiedzić norweskie instytucje kultury zajmujące się propagowaniem wiedzy o II wojnie światowej. W dniach 24-26 sierpnia odbyły się spotkania w Oslo i Narwiku.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter mieści się w stolicy Norwegii, Oslo. Instytucja zajmuje się badaniem, dokumentowaniem oraz upowszechnianiem tematyki związanej z Holokaustem. Ponadto w swoich działaniach wiele miejsca poświęca problemom mniejszości we współczesnych społeczeństwach.

Stiftelsen Narviksenteret jest organizacją pozarządową prowadzącą Muzeum Wojny w Narwiku. Instytucja zajmuje się budowaniem wiedzy o historii regionu północnej Norwegii w czasie II wojny światowej. Najważniejszym wydarzeniem prezentowanym przez muzeum jest bitwa o Narwik, w której zaznaczyli się polscy żołnierze. Autorzy wystawy stałej muzeum wyszli jednak z założenia, że aby docenić wartość pokoju, należy rozumieć wojnę. Edukacja dla pokoju jest ważnym obszarem działań centrum.

Spotkania pozwoliły na poznanie specyfiki pracy norweskich placówek oraz wymianę doświadczeń w sferze działań edukacyjnych i kulturalnych. Zawiązana współpraca będzie kontynuowana poprzez przygotowanie wspólnego projektu kulturalnego. Autorzy będą ubiegać się o wsparcie finansowe z Programu Kultura III edycji funduszy MF EOG i NMF.

Działanie sfinansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Opracowanie: M. Wilczko
Dokumentacja zdjęciowa i filmowa: S. Skibicki

Wizyta w Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Wizyta w Stiftelsen Narviksenteret