Studia z Dziejów Wojskowości t. VIII

Powiększ obrazStudia z Dziejów Wojskowości T. 8

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się VIII tom „Studiów z Dziejów Wojskowości”, liczący 126 stron. Oprócz słowa wstępnego od Redakcji zawiera 5 różnorodnych artykułów studyjnych.

cena: 20 zł

Powrót