Studia z Dziejów Wojskowości t. VII

Powiększ obrazokładka - Studia z Dziejów Wojskowości t. 7

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się VII tom „Studiów z Dziejów Wojskowości”, liczący 400 stron. Oprócz słowa wstępnego od Redakcji zawiera 11 różnorodnych artykułów studyjnych, źródło, recenzję oraz sprawozdanie z sesji zorganizowanej w dniach 14-16 marca 2018 r. przez Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

cena: 30 zł

Powrót