Podlaskie Laury Muzealne 2019

Powiększ obraz

Szanowni Państwo, znamy już laureatów „Podlaskiego Lauru Muzealnego 2019”. Z radością informujemy, że wśród nagrodzonych projektów znalazły się działania Muzeum Wojska w Białymstoku:

Nagrodę główną w kategorii WYSTAWA otrzymał Marek Gajewski za wystawę czasową „Policjanci międzywojennego Białegostoku 1919-1939”;

Specjalne wyróżnienie w kategorii WYSTAWA otrzymał Marcin Koziński za wystawę czasową „Wokół jednego eksponatu. Kurtka mundurowa wz.19″;

Nagrodę główną w kategorii WYDAWNICTWO otrzymał Marek Gajewski za publikację pt. „Granatowi” żołnierze. Album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej woj. białostockiego 1919-1939”.

 

Wszystkie wyniki konkursu dostępne są na stronie Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich: https://tiny.pl/766vl