Historia rodzinnych pamiątek

Poziom edukacji: klasy IV-VI

Udział w zajęciach pozwoli na poznanie znaczenia rodzinnych pamiątek także w wymiarze historycznym i muzealnym. Uczestnicy poznają wyjątkowe obiekty, które należały do żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych. Następnie na podstawie wskazanych przedmiotów rozszyfrują historię pewnej rodziny. Na koniec wykonają własne drzewo genealogiczne i spróbują wskazać najcenniejsze pamiątki rodzinne. To może być początek zainteresowań historią najbliższą i genealogią!

#drzewo genealogiczne #pamiątki rodzinne #muzealia #muzeum