Konkurs – winda

Uwaga!
Szanowni Państwo, informujemy o zmianach w regulaminie konkursu na stworzenie koncepcji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Muzeum Wojska w Białymstoku. Dotyczą one:
a) zmiany ostatecznego terminu przesyłania prac konkursowych z dnia 8 czerwca 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.;
b) rozszerzenia o dodatkowe formaty zapisu elektronicznego koncepcji;
c) zmiany personalnej w komisji konkursowej;
d) zniesienia obowiązku podpisu na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa przez prowadzącego temat projektowy.
Wszystkie zmiany wprowadzone zostaną w dniu 8 czerwca 2020 r. aneksem do regulaminu.

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza konkurs na stworzenie koncepcji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej (koncepcyjnej), która będzie mogła zostać wykorzystana przez Organizatora do stworzenia projektu architektonicznego i wykonawczego oraz realizacji windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku. Konkurs skierowany jest do studentów kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i innych wydziałów architektury w Polsce.


Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych to 8 czerwca 2020 do godz. 14.00.
Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 8 lipca 2020 r. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

I nagroda 3 000 zł brutto, II nagroda 2 000 zł brutto, III nagroda 1 000 zł brutto.

Wskazujemy następujący kontakt właściwy do korespondencji z Uczestnikami konkursu i udzielania informacji o Konkursie – Biuro Konkursu: Politechnika Białostocka Wydział Architektury ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok, Tel. 48 85 746 99 14, e-mail: wa.sekretariat@pb.edu.pl.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Karta zgłoszenia uczestnictwa

3. Aneks z dnia 05.06.2020 r.