Konkurs na logo 50-lecia Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku ogłasza konkurs na projekt identyfikacji wizualnej (logo), uświetniającej jubileusz 50-lecia instytucji. Nagroda główna to 3000 zł. Projekt powinien nawiązywać do charakteru (przedmiotu działalności) Muzeum, może też wykorzystywać istniejące logo jako uzupełnienie. Ostateczny termin składania prac to 16 listopada 2017 r. Osobą uprawnioną do korespondencji z uczestnikami konkursu i udzielania informacji o konkursie jest Jerzy Hungendorfer (e-mail: jhungendorfer@mwb.com.pl, tel. +48 504140784). Regulamin konkursu i wymagane dokumenty:

Regulamin LOGO 50-lecia

Formularz _oświadczenia