Konferencja „Jak rozmawiać o wojnie z uczestnikami działań kulturalnych?”

Powiększ obrazkonferencja

Na początku marca 2024 roku, w auli Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku, zorganizowana została konferencja pt. „Jak rozmawiać o wojnie z uczestnikami działań kulturalnych?”. Jej celem było podsumowanie i symboliczne zamknięcie projektu „Remembrance Education (…)”. Swoje wystąpienia zaprezentowali specjaliści sektora kultury oraz jego badacze z Polski, Norwegii, Niemiec, Litwy i Ukrainy.


Prelegenci przedstawili dobre praktyki w podnoszeniu świadomości odbiorców w zakresie historycznych i współczesnych konfliktów zbrojnych. Podjęta została również dyskusja nad rolą edukacji pamięci w kształtowaniu postaw empatii wśród uczestników działań kulturalnych. Konferencja zaowocowała wieloma wnioskami i nowymi pomysłami działań, które dla Muzeum Wojska w Białymstoku będą kontynuacją procesu rozwoju rozpoczętego w projekcie.

Wystąpienia są dostępne na stronie projektu.