„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 31, Białystok 2018

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 31, Białystok 2018

T. 31, 270 s., fot. cz./b. oraz kolor, cena 30,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły

Natalia Filinowicz – Pułkownik Kazimierz Bogaczewicz 1888-1940. Rys biograficzny

Jarosław Szlaszyński – Dowódcy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego

Tomasz Bożerocki, Albert Wołk – Związek oficerów rezerwy 13. Pułku Ułanów Wileńskich

Tomasz Wesołowski – „Rozwinięcie niemieckie. Studium podstawowe” – możliwości mobilizacyjne, ugrupowanie sił i potencjalne kierunki działań Wehrmachtu w przewidywaniach Oddziału III Sztabu Głównego z lutego i początku marca 1939 r.

Juliusz S. Tym – Bój 18. Pułku Ułanów Pomorskich w rejonie Chojnic 1 września 1939 roku jako przykład działań opóźniających ze zwrotem zaczepnym w skali taktycznej. Cz. 2

Jan Nikołajuk – Dostawy czołgów nowych typów i ich użytkowanie w korpusach zmechanizowanych RKKA stacjonujących na Białostocczyźnie (październik 1949 – czerwiec 1941)

Źródła

Łukasz Radulski – Relacja strz. Stanisława Porowskiego. Ponury obraz kampanii wrześniowej 1939 r. i losu żołnierzy Wojska Polskiego w sowieckiej niewoli

Beata Jasielczuk – Bibliografia zawartości czasopisma „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” (1988-2017)