Zapraszamy do Muzealnej Akademii!

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy do udziału w Muzealnej Akademii. Uczestnicy projektu wczują się w rolę prawdziwych muzealników: zapoznają się ze zbiorami Muzeum oraz z pracą kustosza, inwentaryzatora, konserwatora zabytków, fotografa i grafika. Dowiedzą się jak ważną rolę spełnia każdy z nich w muzeum. W trakcie trwania projektu poznają zasady tworzenia wystaw, po to aby zaprojektować własną wystawę plenerową, której będą kuratorami.

Projekt adresowany jest do dwóch grup wiekowych 9-13 lat oraz 14-18 lat. Czas trwania projektu: 3 październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. Warsztaty (10 spotkań) będą odbywać się w soboty w siedzibie Muzeum. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w kasie Muzeum (ul. J. Kilińskiego 7, Białystok, wtorek-niedziela, godz. 9:30-17:00)

Koordynatorzy:
Teresa Przepieść-Misarko
Ewelina Sarosiek

 

Dokumenty:

Oświadczenie Uczestnika Projektu (13-18 lat)

Oświadczenie Opiekuna Prawnego

REGULAMIN