„Z nadzieją na powrót (…)”. Otwarcie wystawy (10 kwietnia br.)

Powiększ obraz

Mieszkańcy włoskiego miasta Cassino mogą już zobaczyć wystawę „Z nadzieją na powrót. Białostoczanie w szeregach II Korpusu pod Monte Cassino”. Partnerami ekspozycji są Fundacja MIA Cassino 1944, Banca Popolare del Cassinate, Cassino 80 oraz kolekcjoner i pasjonat wojskowości Giuseppe Valente.

Piotr Białokozowicz (autor): „Wystawa plenerowa wystawiona jest w siedzibie Banca Popolare del Cassinate. Składa się z 19 plansz ze zdjęciami i opisem ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku. Ekspozycja opowiada o drodze jaką przebyli Polacy, Kresowiacy i Białostoczanie, przez Sybir, obozy wojskowe na Bliskim Wschodzie, wreszcie udział w walkach pod Monte Cassino. Ponadto na monitorach zewnętrznych Banca Popolare del Cassinate, prezentowane są sylwetki osób związanych z Białostocczyzną, którzy walczyli pod Monte Cassino. Całość przedsięwzięcia przygotowana ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku oraz p. Piotra Sawickiego i p. Elwiry Seretny-Jarek”.

Autor wystawy: Piotr Białokozowicz, grafika: Barbara Bielawiec. Tłumaczenia na język włoski: Katarzyna Balińska.