Wystawa „W drodze. Żołnierze armii Andersa 1941-1946” (17 maja-21 czerwca br.)

„W drodze. Żołnierze armii Andersa 1941-1946” to ekspozycja o charakterze plenerowym, której głównym elementem są koloryzowane fotografie z epoki oraz korespondujące z nimi wspomnienia oficerów i żołnierzy PSZ na Zachodzie. Wystawa prezentowana jest od dnia 17 maja na Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Marcin Koziński (autor wystawy): „Muzeum Wojska w Białymstoku posiada w zbiorach liczne eksponaty związane ze służbą żołnierzy w „armii Andersa”. Wśród nich są m.in. fotografie żołnierzy, wykonane przez nich samych lub Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty PSZ w ZSRS, Oddział Propagandy i Kultury Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie, Referat Fotograficzny Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskiego w latach 1941-1946. To zdjęcia o różnej wielkości i stanie zachowania, czasami opisane na odwrocie, niemal wszystkie czarno-białe lub w sepii. Biorąc je w dłonie mamy poczucie kontaktu z odległą historią. Jak sprawić, by stała się bliższa? Może próba przywrócenia kolorów starym fotografiom pozwoli lepiej wejść w świat ich bohaterów? Spróbujemy to zrobić dzięki pomocy Pana Mirosława Szponara, autora koloryzacji zdjęć”.

W punkcie kasowym Muzeum (ul. Kilińskiego 7) można otrzymać darmowe katalogi wystawy. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej projektu: https://mwb.com.pl/wdrodze/

Wystawa „W drodze. Żołnierze armii Andersa 1941-1946”
Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Białystok
17 maja – 21 czerwca 2021 roku
Autor wystawy: Marcin Koziński
Koloryzacja zdjęć: Mirosław Szponar
Skład graficzny: Barbara Bielawiec
Korekta tekstów: Natalia Filinowicz
Strona internetowa wystawy: Beata Wiśniewska-Lewoc, Marcin Koziński