Porozumienie o współpracy z Fundacją Dorastaj z Nami

Powiększ obraz

Chęć organizacji wspólnych działań popularyzujących historię Polski oraz wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętej kultury i edukacji to przedmiot porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Fundacją Dorastaj z Nami. 24 czerwca 2021 roku  umowę sygnowali Dyrektor Muzeum Robert Sadowski i Prezes Zarządu Fundacji Magdalena Pawlak. 

Główne cele nawiązanej relacji dotyczą wsparcia edukacyjnego i poprawy warunków bytowych rodzin i dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć lub zostali poszkodowani w trakcie pełnienia służby, pomocy w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową związaną z utratą bliskiej osoby oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży.

Robert Sadowski: „W czasie największych obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19 wszyscy – również jako muzeum – musieliśmy szybko dojrzeć cyfrowo. Jednym z głównych sposobów dotarcia do naszych odbiorców stały się media społecznościowe. Kiedy obserwowaliśmy stale zwiększające się zasięgi pojawiła się idea, by spróbować wykorzystać je w szczytnym celu. Od razu pomyśleliśmy o popularyzacji pracy Fundacji Dorastaj z Nami, która pomaga dzieciom i młodzieży z bardzo trudnym doświadczeniem w życiu. Po pierwszych rozmowach okazało się, że przestrzeń do współpracy jest o wiele większa i mam mocne przekonanie, że już niedługo będziemy mogli przedstawić jej efekty”.

Strona internetowa Fundacji