Otwarcie Muzeum dla zwiedzających! (2 lutego 2021 r.)

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że od 2 lutego br. (wtorek) Muzeum jest ponownie otwarte dla osób zwiedzających. Do dnia 14 lutego br. wstęp dla osób zwiedzających i udział w zajęciach edukacyjnych jest bezpłatny. W trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich prosimy o przestrzegania reżimu sanitarnego.

Najważniejsze z zasad, wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku:
1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godzinach 9:30-17:00, z uwzględnieniem 30 minut (13:30-14:00) na przerwę techniczną (dezynfekcja pomieszczeń).
2. Podczas zwiedzania obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby, które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa nie będą wpuszczone do obiektu, a jeżeli znajdą się w obiekcie – zostaną z niego wyproszone.
3. Bezpośrednio przed zwiedzaniem konieczna jest dezynfekcja rąk. Muzeum zapewnia środki ochrony osobistej dla zwiedzających w postaci płynów dezynfekujących.
4.  Muzeum zachęca zwiedzających do noszenia rękawiczek.
5. W części wystawienniczej budynku Muzeum może przebywać jednocześnie 31 osób (łącznie z pracownikami obsługującymi sale wystawowe), przy utrzymaniu dystansu pomiędzy osobami minimum 2 metrów.
6. W miejscu bezpośredniego kontaktu ze zwiedzającymi została zamontowana przezroczysta przegroda na punkcie kasowym. Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba korzystająca z usług Muzeum. Rekomendowana jest płatność kartą płatniczą.
7.  Pracownicy mający kontakt ze zwiedzającymi mają zapewnione środki ochrony indywidualnej (płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki).
8. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywać się będzie w grupie liczącej maksymalnie 15 osób.
9.  Niedostępne dla zwiedzających są kioski multimedialne i inne urządzenia dotykowe.
10.  Zakazuje się dotykania prze zwiedzających eksponatów i gablot.
11. W zależności od pogody, warsztaty edukacyjne organizowane przez Muzeum Wojska w Białymstoku odbywać się będą w siedzibie Muzeum w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych z zachowaniem dystansu społecznego, bądź w grupach maksymalnie dwudziestoosobowych, w przypadku gdy zajęcia będą prowadzone na wolnym powietrzu.
12.Poza powyższymi zasadami Muzeum działa także w oparciu o powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz według „Wytycznych dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19”, przedstawionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.