Książki

Adam Dobroński, Marek Gajewski, „Białystok 1920”, 2019

„Białystok 1920” to najnowsza pozycja książkowa Muzeum Wojska w Białymstoku i Wydawnictwa BELLONA z Warszawy. Jej autorami są pracownicy Muzeum: dr hab. Adam Czesław Dobroński i mgr Marek Gajewski. Adresowana jest do wszystkich miłośników historii regionalnej i dziejów  Białegostoku. W popularno-naukowej formie omawia wydarzenia związane z przebiegiem działań militarnych wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, ze szczególnym uwzględnieniem walk o miasto w dniu 22 sierpnia. Bogato ilustrowana fotografiami archiwalnymi i współczesnymi oraz mapami. Reasumując, to pasjonująca opowieść o walkach o Białystok w 1920 roku i ich tradycji, żywej do dziś w pamięci mieszkańców.

104 str., fot. cz./b. i kol., oprawa twarda, cena – 25 zł

 

 

 

Henryk Radecki, „Młodzież Andersa. Wojskowe Szkoły Junaków 1941-1947”, 2019

Książka opowiada o wyjątkowych doświadczeniach wielotysięcznej grupy młodzieży i dzieci obojga płci, którym w 1942 roku udało się opuścić Związek Sowiecki wraz z oddziałami Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Andersa. Bogato ilustrowana archiwalnymi fotografiami i dokumentami praca powstała przy udziale Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie i Muzeum Wojska w Białymstoku.

 

343 str., fot. cz/b, oprawa miękka, cena – 28 zł

 

 

fotoeseje, okładka„Słowo historii. Fotoeseje”, 2017. – Wyd.2.

„Słowo historii. Fotoeseje”, w którym za historiami zamkniętymi w fotograficznym kadrze podążają znani polscy pisarze i reportażyści Tytuł : Słowo historii. Fotoeseje / [aut. projektu Marcin Koziński ; tekst historyczny Daniel Boćkowski ; teksty literackie Piotr Nesterowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, Michał Olszewski, Filip Springer, Ilona Wiśniewska ; oprac. graf. Mirosław Myszkiewicz, Barbara Bielawiec]. Uwaga: Drugie wydanie książki ma zmienioną szatę graficzną

[52] k.: il.; 22×31 cm., oprawa twarda, cena 25 zł

 

Marek Gajewski, „Wojskowi w fotograficznym atelier”, 2017

Oglądanie starych zdjęć jest dla każdego z nas swoistym powrotem do przeszłości. Dzięki temu poznajemy ją ponownie od nowa. Wzrokiem i naszymi myślami wracamy do rodzinnych tradycji i obyczajów, najczęściej do miłych wspomnień o przodkach, bliskich lub znajomych. Można to śmiało porównać do czytania niezwykłej książki o przemijaniu, czasem też do oglądania filmu, który nie ma zaplanowanego końca.

220 str., fot. cz/b., oprawa twarda, cena 35 zł

 

Ks. Jan Nieciecki, „Pałacyk Gościnny w Białymstoku”, 2016

Pałacyk w Białymstoku, nazywany Gościnnym jest częścią założenia rezydencjonalnego w tym mieście. Podobnie, jak inne obiekty składające się na ten kompleks powstał w XVIII wieku, a jego fundatorem był Jan Klemens Branicki. W pracy opisano historię Pałacyku, ale przede wszystkim dokładnie omówiono jego wyposażenie – przestronne sale, zdobione meble i piękne obrazy.

88 str., fot. kol., oprawa twarda, cena 19 zł

 

 

 

 

 

Marek Gajewski, „Najdzielniejszy z dzielnych. Mjr Józef Bronisław Marjański (1892-1920)”, 2016

Wydawnictwo albumowe poświęcone pamięci bohatera bitwy o Białystok z 22 sierpnia 1920 r. Zawiera szereg niepublikowanych dotąd zdjęć i dokumentów z jego krótkiego życia i służby wojskowej w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza ich I Brygady. Całość poprzedzona została krótką biografią oficera, którego imieniem nazwane zostały ulice Białegostoku i rodzinnego Radomia.

112 str., fot. cz./b. i kol., oprawa twarda, cena – 25.00 zł

 

 

 

 

„Pro Patria – Miejsca Pamięci Narodowej w Puszczy Augustowskiej”, 2014

Autorem pięknych fotografii jest Roman Rogoziński, leśnik z zawodu ale doświadczony i wrażliwy fotografik. Teksty w tym albumie są zasługą Iwony Górskiej, Andrzeja Matusiewicza, Andrzeja Strumiłło i Ryszarda Ziemblickiego a całość opracował Andrzej Strumiłło. Album liczący 160 stron papieru kredowego został wydany w ramach obchodów 90-lecia Lasów państwowych i 100-lecia Czynu Niepodległościowego. W porządku alfabetycznym zostało zilustrowanych 96 miejsc związanych z powstaniem styczniowym, I i II wojną światową.

160 str., fot. kol, oprawa twarda, cena 40 zł

 

 

 

Tomasz Wesołowski, „Limes polonicus”. Gen. bryg. inż. Józef Burhardt i jego koncepcja ufortyfikowania granic Rzeczypospolitej, t. I, 2012, t. II, 2014

W tomie pierwszym, podzielonym na siedem rozdziałów, przedstawiona jest postać generał Burhardta, jego kariera w armii rosyjskiej, w odrodzonym Wojsku Polskim oraz jego działalność po przejściu w stan spoczynku. Tom drugi (cztery obszerne rozdziały) to próba przybliżenia opracowanej przez Generała doktryny „limesu fortyfikacyjnego” – jednej z najbardziej oryginalnych koncepcji wojskowo-inżynieryjnych w międzywojennej Europie.

Tom I – 205 str., fot. cz/b, oprawa twarda, cena 30 zł

Tom II – 368 str., fot cz/b, oprawa twarda, cena 30 zł

Przy zakupie 2 tomów cena 50 zł

 

Ks. Jan Nieciecki,”Pałacyk Gościnny w Białymstoku”, 2006

Książka opisująca dzieje Pałacyku Gościnnego w Białymstoku. Zawiera historię od czasów hetmana J. K Branickiego po dzień dzisiejszy. Wyczerpująco opisuje architekturę tego obiektu. Książka wydrukowana w dwój językach: polskim i angielskim.

80 str., fot. kol., oprawa twarda, cena 25 zł

 

 

 

 

 

 

Wojciech Zawadzki, „Polish military museums”, 2002

Przewodnik w języku angielskim, zawierający opis oraz dane adresowe polskich muzeów, poświęconych tematyce wojskowości.

48 str., fot. cz/b i kol., oprawa miękka, cena 5 zł

 

 

 

 

 

 

 

„Kawalerowie Krzyża Niepodległości”, 2004

Katalog wystawy Kawalerowie Krzyża Niepodległości, współorganizowanej przez Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Niepodległości. Opisuje dzieje Krzyża Niepodległości oraz spis, wraz z opisem eksponatów, znajdujących się na wystawie.

79 str., fot. cz/b., kol., cena 5,00 zł

 

 

 

 

 

Marek Gajewski, „Białostocki Pułk Strzelców”, 2007

Dzieje Białostockiego Pułku Strzelców, począwszy od sformowania jednostki w 1918 r., poprzez okres walk z bolszewikami, aż do internowania pułku na Litwie latem 1920 r. Zawiera również informacje o odtworzeniu pułku w 1921 r. i przemianowaniu na 79 pułk piechoty.

111 str., fot. cz/b, aneksy, cena 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

Maria Krajewska, „Bibliografia Muzeum Wojska w Białymstoku (1968 – 30.IX.1993)”, 1993

67 str., cena 1,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

„Enigma- znaczy tajemnica”, 2006

Materiały pokonferencyjne nt. wywiadu polskiego. M.in.: Służba wywiadowczo-informacyjna środowiska Legionów Polskich w okresie I wojny światowej; Wywiad KOP 1924-1939; Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wywiadu 1919-1939; Współpraca wywiadu polskiego (Ekspozytura „R”) w Rumunii z Brytyjczykami na terenie Rumunii w latach II wojny światowej; Wywiad Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych na Białostocczyźnie w okresie okupacji niemieckiej.

168 str.,fot. cz/b.,cena 5,00 zł

 

 

 

Władysław Polaszek, „Twierdzą nam będzie każdy próg” , 1999

Jest to autentyczny zapis wysiłku żołnierza polskiego w kampanii wrześniowej 1939 r. Utrwalona droga tułaczki wojennej, codziennego życia jednostek wojskowych, dowódców i szeregowych żołnierzy. Pamiętnik spisany podczas leczenia w obozie Leysin (Szwajcaria)

208 str., fot. cz/b., szkice i mapy, cena 2,00 zł

 

 

 

 

 

 

Józef F. Gawlina, „Pamiętniki 1917-1919”, 2006

Pamiętnik późniejszego Biskupa Polowego WP Józefa Gawliny, z przeżyć na bliskowschodnim teatrze działań wojennych. Wspomnienia wzbogacone odniesieniami do historycznych dziejów terytorium, na którym walczył w latach 1917-19, ziemi dla niego szczególnej, na której rozgrywały się wydarzenia opisane w Piśmie Świętym.

199 str., fot. cz/b., cena 2,00 zł

 

 

 

 

 

Krzysztof Filipow, „Krzyż i medal niepodległości”, 1998

Krzyż i Medal Niepodległości ustanowiony został na mocy rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego 29 października 1930 r. To nowe odznaczenie przyznawane miało być za szczególne zasługi położone w dziedzinach zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości w okresie przed I wojną światową, w okresie Wielkiej Wojny oraz walk lat 1918-1921 (z wyłączeniem jednak wojny polsko-bolszewickiej).

64 str., fot. cz./b. i kol., szkice, cena 2,00 zł

 

 

 

 

 

Krzysztof Filipow, „Order świętego Stanisława”, 2009

Order Świętego Stanisława ustanowiony został przez króla Stanisława Augusta 8 maja 1765 r.. Jego forma nawiązywała do saskiego Orderu Św. Henryka. Jego dewiza „Praemiando Incitet” – Nagradzając Zachęca oddawała intencje fundatora orderu. W latach 1765-1795 nadano blisko 1700 orderów. Zmieniony w Królestwie Polskim przez Aleksandra I, po upadku powstania listopadowego włączono do orderów rosyjskich.

64 str., fot. cz./b. i kol., cena 5,00 zł

 

 

 

 

 

„Arcybiskup Generał Brygady Sawa” , 1997

Przedstawia postać gen.bryg.abp. Sawy (Jerzego Sowietow) i ordynariatu prawosławnego PSZ na Zachodzie i okresie PKRP w Wielkiej Brytanii. Wybór niepublikowanych dokumentów.

96 str., fot.cz/b., cena 1,00 zł

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Filipow, „Generał Nikodem Sulik”, 1966

Biografia zapomnianego generała, dowódcy 5 Kresowej DP oparta na nieznanych archiwaliach londyńskich.

48 str., fot. cz./b., cena 1,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwa można nabyć telefonicznie:
Beata Jasielczuk
tel: 85 741 64 49 wew. 16
e-mail: bjasielczuk@mwb.com.pl