Wojskowe pamiątki

Poziom edukacji: klasy IV-VI

Przedmiotem zajęć będą pamiątki wojskowych, które znajdują się w kolekcji Muzeum Wojska w Białymstoku. Uczestnicy zajęć zapoznają się ze znaczeniem roli pamiątki oraz z wybranymi przedmiotami i ich historiami. Wśród pamiątek znajdują się miedzy innymi znaki tożsamości tzw. nieśmiertelniki. Na koniec każdy wykona własny znak tożsamości używając specjalnych znaczników i blaszek.

#pamiątki #kolekcja #eksponaty #nieśmiertelnik