Wojna po wojnie

Poziom edukacji: szkoły ponadpodstawowe

Co sprawia, że czujemy się bezpiecznie? Od zakończenia ostatnich wielkich konfliktów zbrojnych w Europie minęło już kilkadziesiąt lat. Nie oznacza to jednak, że współczesność jest wolna od zagrożeń. W czasie warsztatów przeanalizujemy pojęcia bezpieczeństwa zbiorowego i indywidualnego oraz przyjrzymy się środkom podejmowanym w celu zapewnienia nam ochrony.

#zagrożenie #bezpieczeństwo #sytuacja kryzysowa #zniekształcenie medialne