Wielokulturowość w społeczeństwie i w wojsku

Poziom edukacji: klasy VII-VIII

Punktem wyjścia do zajęć będzie porównanie struktury narodowościowej II i III Rzeczpospolitej, a także międzywojennego i współczesnego Białymstoku. Uczestnicy poznają problemy tworzenia armii w wielonarodowym, umieszczonym w granicach młodego organizmu państwowego, społeczeństwie. Poddadzą dyskusji sposoby radzenia sobie z wielokulturowością w polskim wojsku tego okresu. Poszukają uniwersalnych zasad współdziałania pomimo różnic. Wykorzystane przez prowadzącego aktywizujące metody pracy pozwolą na zaangażowanie wszystkich uczestników.

#wielokulturowość #naród #tożsamość narodowa #mniejszość narodowa