Warsztaty o wojnie

Dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami

Punktem wyjścia do warsztatów będzie wystawa stała Muzeum pt. „Przeciw dwóm wrogom” oraz zgromadzone na niej eksponaty. Opowiada ona o wydarzeniach II wojny światowej na Podlasiu i ich uczestnikach. Intencją muzealnych edukatorów jest przekazanie historii w możliwie prosty i przystępny sposób z użyciem narzędzi dostępności takich jak tematyczne panele sensoryczne czy kopie 3D obiektów muzealnych z tego okresu. Uczestnicy warsztatów poznają pojęcia związane z wojną, jej przyczyny i skutki dla pojedynczych ludzi, co stworzy przestrzeń do rozmowy o emocjach wokół wojny. Integralnym elementem warsztatów będzie część artystyczna. Wykorzystane zostaną techniki takie jak: relief wypukły, grafika płaska czy druk wklęsły.
Przygotowano kilka wariantów scenariuszy warsztatów, które odpowiadają na możliwości i potrzeby różnych grup wiekowych, różnych rodzajów dysfunkcji czy szczególnych potrzeb.