Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej

Poziom edukacji: klasa VII-VIII

Zajęcia pozwolą usystematyzować i poszerzyć wiedzę uczniów na temat polskich żołnierzy walczących u boku aliantów w czasie II wojny światowej. Aby pomóc uczestnikom w odnalezieniu się w tym złożonym temacie oraz sprowokować ich do samodzielnego wyciągania wniosków, instruktorzy sięgną po sprawdzone metody aktywizujące, jak burza mózgów czy debata oksfordzka oraz wykorzystają nasz największy atut – kontakt z zabytkami.

#jeszcze nie zginęła #PSZ #Narvik/Monte Cassino/Falaise #najkrótszą drogą