Dzień dobry muzeum

Poziom edukacji: klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe

Punktem wyjścia do zajęć będzie obecność wojny w Wietnamie we współczesnej popkulturze. Uczestnicy poznają strony oraz historię konfliktu. Poprzez materiały źródłowe oraz repliki poznają bliżej przebieg walk. Poddadzą dyskusji elementy popkultury w których jest to nadal żywy temat. Na ich podstawie oraz na postawie materiałów źródłowych opracują swoją audycję radiową.