Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2017/2018

Powiększ obrazdzieci biorące udział w zajęciach

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na warsztaty i zajęcia tematyczne, odnoszące się do podstawy programowej realizowanej w placówkach oświatowych. Muzeum proponuje bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, adresowaną do każdej grupy wiekowej. Maksymalna liczba uczestników to 30 osób; czas trwania zajęć: 60 min, a koszt udziału: 5 zł/os. Więcej szczegółów w zakładce: „Oferta/Edukacja”.