Konkurs „Patrioci jutra” (29 sierpnia – 22 października br.)

Zachęcamy do udziału w konkursie „Patrioci jutra”, który kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat. Na laureatów każdej z trzech kategorii wiekowej (przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI) czekają atrakcyjne nagrody w postaci voucherów do sklepów sportowych o wartości 1500 zł. Celem konkursu jest m.in. zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania przyrody i symboli przyrodniczych, zwiększenie świadomości jej znaczenia, kreowanie postaw ekologicznych.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie przez uczestników pracy konkursowej na temat związany z szeroko pojętym symbolem przyrodniczym ojczyzny, w postaci:

  1. pracy plastycznej formatu A4, wykonanej dowolną techniką – uczniowie przedszkoli i klas I‑III,
  2. wydrukowana na papierze fotograficznym lub na drukarce atramentowej fotografia formatu A4 oraz plik graficzny zawierający fotografię, przesłany na adres konkurs@mwb.com.pl – uczniowie klas IV-VI.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody w postaci voucherów do sklepów sportowych o wartości 1500 zł każdy, jedna nagroda w każdej kategorii wiekowej.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym oświadczeniem należy dostarczyć do siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 7) w dniach 29.08.2021 – 22.10.2021 r. Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5.11.2021 r.

Organizatorami konkursu są Muzeum Wojska w Białymstoku, Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

Do pobrania: Regulamin konkursu i oświadczenie