Konferencja „Jak rozmawiać o wojnie z uczestnikami działań kulturalnych?” (7-8 marca)

Powiększ obraz

Zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. „Jak rozmawiać o wojnie z uczestnikami działań kulturalnych?”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 7-8 marca 2024 roku. Partnerami działania są Centrum Falstad oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Rejestracja uczestników do 25 lutego br.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w zakresie metod budowania wiedzy i świadomości odbiorców kultury na temat historycznych oraz współczesnych konfliktów zbrojnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Program konferencji w jęz. polskim

Program konferencji w jęz. angielskim

Organizator zapewnia tłumaczenia symultaniczne na język polski.

Formularz zgłoszeniowy