Konferencja edukatorów. Nabór zgłoszeń

Powiększ obrazKonferencja edukatorów

Muzeum Wojska w Białymstoku prowadzi nabór wystąpień do ogólnopolskiej konferencji pt. „Jak rozmawiać o wojnie z uczestnikami działań kulturalnych?”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 7-8 marca 2024 roku. Partnerami działania są Centrum Falstad oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.


Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w zakresie metod budowania wiedzy i świadomości odbiorców kultury na temat historycznych oraz współczesnych konfliktów zbrojnych.

W szczególności poruszone zostaną następujące zagadnienia:

a) etyczna odpowiedzialność w prezentowaniu tematyki wojennej i kolekcji militarnej;
b) kreowanie refleksji wśród odbiorców nad istotą pokoju w czasach współczesnych;
c) edukacja historyczna a kształtowanie postaw demokratycznych;
d) budowanie oferty kulturalnej dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców w wieku 30-49 lat.

Konferencja skierowana jest do praktyków edukacji kulturalnej, w tym szczególnie osób pracujących z kontekstami wojennego dziedzictwa.

Organizatorzy zapraszają do przesyłania zgłoszeń wystąpień do następujących paneli:

I. Dobre praktyki w pracy z publicznością w zakresie tematyki wojennej i wojskowej;
II. Edukacja na rzecz budowania postaw empatycznych w oparciu o treści historyczne.

Mile widziane będą propozycje wykraczające poza zaproponowany zakres, ale dotyczące istoty tematu konferencji. Nabór ekspertów jest prowadzony poprzez FORMULARZ ONLINE.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 24 listopada 2023 r.

Osoba do kontaktu:
Marzena Wilczko
mwilczko@mwb.com.pl
tel. 536 123 424

Działanie realizowane w ramach projektu „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych”, realizowanego w partnerstwie z Centrum Falstad w Norwegii i Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.