Wykład Marcina Kozińskiego „Wokół jednego eksponatu. Kurtka mundurowa wz.19” – Uniwersytet Trzeciego Wieku


Szczegóły wydarzenia


Kurtka mundurowa wz. 19 dla szeregowych, pozyskana do zbiorów Muzeum w ubiegłym roku, to jeden z najcenniejszych eksponatów instytucji, ważny w skali ogólnopolskiej. Opowieść o przedmiocie zilustrowana zostanie archiwalnymi fotografiami oraz korespondującymi z nimi portretami i wypowiedziami osób, dla których mundur (bądź jego elementy) stanowią istotny element codziennego życia.