Wydarzenia: 14.08.2021

Uczestnikom spotkania przybliżymy dzieje miasta w okresie, kiedy znajdowało się w rękach hetmana Jana Klemensa Branickiego i jego żony. Spacerując odnajdziemy istniejące do dziś budynki z tego okresu oraz porozmawiamy na ich temat. W międzyczasie zastanowimy się nad rolą miasta i jego gospodarzy w XVIII wiecznej Polsce.. Spacer przeprowadzi historyk Krzysztof Kukliński. Zbiórka uczestników przy […]