Wydarzenia: 27.06.2021

Przedstawienie dokonań Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego przez pryzmat jego działalności wojskowej (z naciskiem na służbę w Legionach, POW i w czasie wojny polsko-bolszewickiej), urzędniczej – jako wojewody białostockiego i politycznej na stanowiskach premiera Rządu II RP oraz ministra. Najważniejsze fakty z bogatego życiorysu, krytyczne spojrzenie na jego dokonania widziane oczami historyka i badacza dziejów regionalnych okresu międzywojennego […]