Wydarzenia: 22.06.2021

Wystawa „Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939 – 1941)” powstała w 80 rocznicę rozpoczęcia wojny miedzy dwoma totalitarnymi państwami ZSRS i III Rzeszą. Nasz region znalazł się w I fazie działań zbrojnych, które objęły wkrótce prawie cały teren Związku Sowieckiego i do dziś stanowią obiekt rozpraw historyków z całego świata, jako jeden z najbrutalniejszych kampanii […]