„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 28/29, Białystok 2016

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 28/29, Białystok 2016

T. 28/29, 211 s., fot. cz./b. oraz kolor, cena 30,00 zł

 

 

 

 

 

 

Spis Treści:

Artykuły:
Szymon Kucharski – Pułkownik inżynier Jan Romuald Godztowt-Ożyński (1887-1965)
Adam Czesław Dobroński – Wojsko w Wilnie w czasie pokoju (1922-1939)
Tomasz Wesołowski – Niezrealizowany projekt spiętrzenia Narwi pod Łomża w 1939 r.
Łukasz Radulski – Bój pod Domanowem i Mniem 13 września 1939r., cz. 1:Preludium
Natalia Filinowicz – „Japońskie” jednostki armii Stanów Zjednoczonych. 442. Pułkowa grupa bojowa w kampanii francuskiej, październik 1944 – marzec 1945r.
Piotr Łapiński – Ppor. Stanisław Grabowski ps. „Wiarus” (1921-1952). Post Scriptum
Muzealnictwo wojskowe:
Łukasz Makowski- Miecze ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku. Próba charakterystyki
Marcin Koziński – Muzeum nowoczesne, choć nie tylko przez nowe technologie. Prezentacja wybranych projektów wystawienniczych, edukacyjnych i działań społecznych Muzeum Wojska w Białymstoku
Mariusz Ciesla – Z zagadnień współczesnego muzealnictwa wojskowego. Policja- źródło pozyskiwania eksponatów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – źródło pozyskiwania środków finansowych
Źródła:
Jarosław Strenkowski – Dwa źródła do historii Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema w Zambrowie
Recenzje:
Piotr Łapiński –  „Szalona wprost panika i totalna niemoc” – czyli łyżka dziegciu do pewnej wystawy
Instrukcja wydawnicza Muzeum Wojska w Białymstoku