„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 24, Białystok 2011

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 24, Białystok 2011

T. 24, 159 s., fot. cz./b. oraz kolor, cena 20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Tomasz Wesołowski – Użycie przeciwlotniczych armat 88 mm w walkach o Nowogród w 1939 r. (cz. 1)
Bogusław Kosel – Przyczynek do badań nad pierwszym etapem sowietyzacji Wojska Litewskiego (15 czerwca – 30 sierpnia 1940 r.)
Jan Nikołajuk– Pograniczne Wojska NKWD na „występie białostockim” na przykładzie 88. Oddziału w Szepietowie 1939-1941
Michał Kozłowski – Schrony dla ludności cywilnej Białegostoku jako element budownictwa przeciwlotniczego i przeciwatomowego PRL okresu „zimnej wojny”

Źródła i materiały:
Adam Dobroński (red.) – Rtm. Zdzisław Budyń – Wspomnienia (cz. 2)

Muzealnictwo wojskowe:
Piotr Karczewski – Ekspozycja stała Muzeum Wojska w Białymstoku pt. „Wojsko Polskie 1956-2010”

Recenzje i polemiki:
Piotr Łapiński – Tomasz Dudziński, 9. pułk strzelców konnych 1921–1939, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, Grajewo 2009, s. 440.